6 svar
22 visningar
becka123 8
Postad: 18 jan 15:50 Redigerad: 18 jan 16:19

Uppgift: syre-15 i kroppen

Hej!

 

Jag skulle behöva hjälp med följande uppgift:

 

Vid en PET undersökning används syre-15 för att undersöka hur hjärnan reagerar
vid stimulering. Syret löser sig i blodet och följer med runt i kroppen.
Genom att studera vilka delar av hjärnan som kräver mest blod kan man se vilka
delar som arbetar mest. När preparatet inandades hade det aktiviteten 1,2 kBq.
Hur stor stråldos fick försökspersonen av undersökningen om vi antar att
patienten vägde 65 kg och att 70 % av syre-15 atomerna sönderfaller inuti
kroppen.

 

Enligt facit är svaret 1 nanogray, men jag får 0,63 nanogray och jag förstår inte vad jag gör fel.

Såhär försökte jag lösa uppgiften:

Reaktionsformel: O-15 --> N-15 + positron + neutrino + energi

Jag beräknade sedan energin som frigörs per sönderfall = 1,73 MeV

Då aktiviteten är 1200 Bq och halveringstiden 2,0373 min kan man använda formeln A = N x λ

Det ger N = 211 623

Enligt uppgiften sönderfaller 70% vilket är 148 136

Alltså frigörs energin 4,1 x 10^-8 J

Stråldosen: D = E/m = 0,63 nano Gy

 

Har de gjort en kraftig avrundning eller har jag helt ute och cyklar?

 

Stort tack på förhand!

becka123 skrev:

Hej!

 

Jag skulle behöva hjälp med följande uppgift:

 

Vid en PET undersökning används syre-15 för att undersöka hur hjärnan reagerar
vid stimulering. Syret löser sig i blodet och följer med runt i kroppen.
Genom att studera vilka delar av hjärnan som kräver mest blod kan man se vilka
delar som arbetar mest. När preparatet inandades hade det aktiviteten 1,2 kBq.
Hur stor stråldos fick försökspersonen av undersökningen om vi antar att
patienten vägde 65 kg och att 70 % av syre-15 atomerna sönderfaller inuti
kroppen.

 

Enligt facit är svaret 1 nanogray, men jag får 0,63 nanogray och jag förstår inte vad jag gör fel.

Såhär försökte jag lösa uppgiften:

Reaktionsformel: O-15 --> N-15 + positron + neutrino + energi

Jag beräknade sedan energin som frigörs per sönderfall = 1,73 MeV

Hur mycket energi ger ett sönderfall mätt i J?

Då aktiviteten är 1200 Bq och halveringstiden 2,0373 min kan man använda formeln A = N x λ

Det ger N = 211 623

Här tar du för stora steg. Hur hänger halveringstiden ihop med λ? Hur tar du hänsyn till att halveringstiden är angiven i en icke-SI-enhet?

Enligt uppgiften sönderfaller 70% vilket är 148 136

Alltså frigörs energin 4,1 x 10^-8 J

Stråldosen: D = E/m = 0,63 nano Gy

 

Har de gjort en kraftig avrundning eller har jag helt ute och cyklar?

 

Stort tack på förhand!

becka123 8
Postad: 18 jan 16:30 Redigerad: 18 jan 17:07
Smaragdalena skrev:
becka123 skrev:

Hej!

 

Jag skulle behöva hjälp med följande uppgift:

 

Vid en PET undersökning används syre-15 för att undersöka hur hjärnan reagerar
vid stimulering. Syret löser sig i blodet och följer med runt i kroppen.
Genom att studera vilka delar av hjärnan som kräver mest blod kan man se vilka
delar som arbetar mest. När preparatet inandades hade det aktiviteten 1,2 kBq.
Hur stor stråldos fick försökspersonen av undersökningen om vi antar att
patienten vägde 65 kg och att 70 % av syre-15 atomerna sönderfaller inuti
kroppen.

 

Enligt facit är svaret 1 nanogray, men jag får 0,63 nanogray och jag förstår inte vad jag gör fel.

Såhär försökte jag lösa uppgiften:

Reaktionsformel: O-15 --> N-15 + positron + neutrino + energi

Jag beräknade sedan energin som frigörs per sönderfall = 1,73 MeV

Hur mycket energi ger ett sönderfall mätt i J?

 

2,77 x 10^-13 J

Då aktiviteten är 1200 Bq och halveringstiden 2,0373 min kan man använda formeln A = N x λ

Det ger N = 211 623

Här tar du för stora steg. Hur hänger halveringstiden ihop med λ? Hur tar du hänsyn till att halveringstiden är angiven i en icke-SI-enhet?

 

λ = ln 2 / (2,0373 min x 60) = 0,00567 s^-1

1200 = N x 0,00567

N = 211 623

Enligt uppgiften sönderfaller 70% vilket är 148 136

Alltså frigörs energin 4,1 x 10^-8 J

Stråldosen: D = E/m = 0,63 nano Gy

 

Har de gjort en kraftig avrundning eller har jag helt ute och cyklar?

 

Stort tack på förhand!

Kan du redigera ditt inlägg så att det syns vad jag har skrivit, och vad det är du har skrivit? Gör ENTER när du vill skriva och klicka på " i raden ovanför inskrivningsrutan fö ratt ta bort citat.

becka123 8
Postad: 19 jan 12:29

Jag har redigerat inlägget, men här är det jag svarade:

 

Frigjord energi per sönderfall i joule: 2,77 x 10^-13 J

 

 

λ = ln 2 / (2,0373 min x 60) = 0,00567 s^-1

1200 = N x 0,00567

N = 211 623

λ = ln 2 / (2,0373 min x 60) = 0,00567 s^-1

1200 = N x 0,00567

N = 211 623

Det ser rimligt ut.

Frigjord energi per sönderfall i joule: 2,77 x 10^-13 J

Omräkningen från eV till J ser riktig ut, men om du hade skrivit uträkningen hade jag sluppit googla reda på omräkningsfaktorn för att kunna kolla.

Enligt uppgiften sönderfaller 70% vilket är 148 136

Alltså frigörs energin 4,1 x 10^-8 J

Stråldosen: D = E/m = 0,63 nano Gy

Sätter jag in massan 65 kg så får jag samma svar som du.

becka123 8
Postad: 19 jan 15:47 Redigerad: 19 jan 15:48

Ok, då kanske det står fel i facit eller så har de gjort en kraftig avrundning. Tusen tack för hjälpen! Uppskattas verkligen!

Svara Avbryt
Close