18 svar
667 visningar
OliviaH är nöjd med hjälpen
OliviaH 1041
Postad: 3 dec 2021 22:10

Upphettning av natriumvätekarbonat

Hej! Jag skulle vilja ha hjälp med hur jag ska tänka här? Gaserna behöver jag väl inte räkna med alls? 

 

NaHCO3, sönderdelas när det upphettas. Det kan tänkas ske på olika sätt. Reaktionsformlerna nedan visar vilka tre sätt det är frågan om:

(1)
NaHCO3 (s)→ NaOH (s) + CO2(g)
(2)
2 NaHCO3 (s)→ Na2O (s) + H2O (g) + 2 CO2 (g)
(3)
2 NaHCO3 (s)→ Na2CO3 (s) + H2O (g) + CO2 (g)

Genom att väga natriumvätekarbonat, upphetta och därefter väga reaktionsprodukterna, kan man räkna ut vilken av reaktionsformlerna som beskriver sönderdelningen. 

 

 

NaHCO3 molmassa= 84,007 g/mol. 

NaHCO3=  2,13 gram innan upphettning. 

Degelns vikt= 24,38 gram.

(Degelns vikt+ natriumvätekarbonat = 26,51 gram)

Degelns vikt + innehåll efter upphettning= 25,73 gram. 

26,51 g - 24,38 g= 2,13 g väger natriumvätekarbonaten innan upphettning. 

25,73 g - 24,38 g= 1,35 g väger det som är i degeln efter upphettning. 

 2,13 g -1,35 g = 0,78 gram skiljde sig vikten efter upphettning. 

n=m/M 

n= substansmängd (mol)  

m= massa (g)

M= molmassa (g/mol)

 

2,13 g/84,007 g/mol = 0,02535503 mol ~ 0,025 mol

Alex111 333
Postad: 4 dec 2021 00:01

Räkna ut substansmängden (n) av det som är i degeln efter upphettning till att börja med

OliviaH 1041
Postad: 4 dec 2021 09:46

1,35 g är det

OliviaH 1041
Postad: 4 dec 2021 09:57 Redigerad: 4 dec 2021 10:21

0,025x 106=2,65

2,65/2= 1,325 gram

detta är från reaktionsformel 3, är det denna formel eftersom det än närmast restrodukten?

Smaragdalena 79733 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 10:19

Du skriver alldeles för lite, så det är svårt att förstå vad det är du gör.

Det verkar som om det är 0,78 g som har "försvunnit" (d v s avgått i gasform) vid reaktioner.

Du hade 2,13 g natriumvätekarbonat från början. Det var 0,0253 mol

Sedan får du titta på de tre alternativen var för sig. Hur mycket skulle återstoden väga i vart och ett av fallen?

0,025x 106=2,65/2= 1,325 gram

detta är från reaktionsformel 3, är det denna formel eftersom det än närmast restrodukten?

Här missbrukar du likhetstecknen! 0,025*106 = 2,65, som inte är lika med 1,325 gram.

Du behöver redovisa beräkningar för alla tre fallen.

OliviaH 1041
Postad: 4 dec 2021 10:23

Jag har gjort liknande i de andra fallen.

1. NaOH= Natriumhydroxid =22,98976928+ 15,9994+ 1,00794=39,99710928 39,997 g/mol.

40*0,025= 1,52 gram.

2.  natriumoxid=22,98976928*2+15,9994=61,97893856 61,9789 g/mol

0,025 mol x 62 g/mol= 1,55 gram.

1,55 gram/2= 0,775 gram.

Smaragdalena 79733 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 10:35
OliviaH skrev:

Jag har gjort liknande i de andra fallen.

..

2.  natriumoxid=22,98976928*2+15,9994=61,97893856 61,9789 g/mol

0,025 mol x 62 g/mol= 1,55 gram.

1,55 gram/2= 0,775 gram.

Varför beräknar du massan för 0,025 mol Na2O? Du borde istället skriva att 0,025 mol natriumvätekarbonat bildar 0,0125 mol Na2O.

Nu när du har beräknat hur många gram fast material som är kvar i vart och ett av fallen, kan du dra slutsatsen att ämnet som har bildats är natriumkarbonat.

OliviaH 1041
Postad: 4 dec 2021 10:45 Redigerad: 4 dec 2021 11:20

 

Okej, jag förstår, så jag har räknat ut fel massa?

 

1. 1,35/40 ~ 0,0338 mol.

 

2. 1,35/61,9789~ 0,0218 mol

 

3. 1,35/ 106~ 0,0127 mol

???

Smaragdalena 79733 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 11:40

Du räknade tu rätt massa, men på fel sätt - eftersom det bara bildas 0,0125 mol är det inte intressant att räkna ut massan för 0,025 mol.

Det fungerar lika bra att räkna ut hur stor substansmängd det bilr för 1,35 g i de tre fallen och undersöka vilket värde som stämmer bäst, så som du har gjort i ditt senaste inlägg (fast du har inte dragit någon slutsats).

OliviaH 1041
Postad: 4 dec 2021 12:26 Redigerad: 4 dec 2021 12:27

Är det reaktionsformel 2 som stämmer eftersom 0,0218 mol är närmast 0,025 mol? 

Smaragdalena 79733 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 12:30

Du skriver bara siffror, så det är svårt att förstå vad du gör. Du bör skriva vad det är för siffror du använder!

Det bör vara samma svar du kommer fram till, oberoende av om du räknar på massor eller mol.

Se till att ta hänsyn till att det bara bildas hälften så många mol i vissa av formlerna, och skriv på ett sådant sätt att den som läser det du har skrivit förstår att du har gjort det.

OliviaH 1041
Postad: 4 dec 2021 12:47 Redigerad: 4 dec 2021 12:58

Det snurrar i huvudet med alla siffror nu..

Nu får jag att svaret är 1.

 

NaOH= 40g /mol

1,35/40= 0,0338 mol 

0,0338* 40= 1,352 g

 

 

Na2O= 62g/ mol

1,35/62 = 0,0216 mol

0,0216/2=0,0108 mol

0,0108*62=0,67 g

 

Na2CO3=106 g/mol

1,35/ 106= 0,0127

0,0127*106=1,3462

1,3462/2= 0,6731 g.

 

Ska jag multiplicera med 2 istället? Om jag gör det blir alla summor i princip likadana.. vet inte hur jag ska lösa den

Smaragdalena 79733 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 14:29

Vi börjar från början och tar det steg för steg.

1. Ta reda på hur många g och mol NaHCO3 det var från början - 2,13 g, 0,025 mol

2. Ta reda på massan efteråt - 1,35 g.

3. Vi har tre möjligheter: 1 mol NaHCO3 ger 1 mol NaOH, 1 mol NaHCO3 ger ½ mol Na2O, eller 1 mol NaHCO3 ger ½mol Na2CO3.

4. 0,025 mol NaHCO3 ger alltså 0,025 mol NaOH, 0,0125 mol Na2O eller 0,0125 mol Na2CO3.

5. Beräkna de tre massorna.

6. Jämför.

Alternativt:

5'. Beräkna substansmängden för 0,135 g NaOH, 0,135 g Na2O respektive 0,135 g Na2CO3.

6'. Jämför

 

Du skriver så lite enheter att jag inte hänger med på vad det är du gör. Du verkar dela med molmassan, dela med 2 och sedan multiplicera med molmassan. Dp får du naturligtvis ut halva massan jämfört med från början.

OliviaH 1041
Postad: 4 dec 2021 15:01 Redigerad: 4 dec 2021 15:04

om jag räknar ut massan tar jag då till exempel, 0,0125*106? mol*molmassa=g?

 

1. 1 gram

2. 0,775 gram

3. 1,325 gram

 

så rätt formel är 3?

Smaragdalena 79733 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 15:21

Ja, det bildas natriumkarbonat när man upphettar natriumvätekarbonat.

OliviaH 1041
Postad: 4 dec 2021 16:14 Redigerad: 4 dec 2021 16:18

Varför ska man välja 0,135 g?

Smaragdalena 79733 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 16:27
OliviaH skrev:

Varför ska man välja 0,135 g?

Du har själv skrivit i ditt förstainlägg:

25,73 g - 24,38 g= 1,35 g väger det som är i degeln efter upphettning.

OliviaH 1041
Postad: 4 dec 2021 16:29

1, 35 gram inte 0,135g?

Smaragdalena 79733 – Lärare
Postad: 4 dec 2021 16:36

Då har jag skrivit fel. Ursäkta!

Svara Avbryt
Close