6 svar
53 visningar
Miss_Arctic_Altitude 9
Postad: 26 okt 2020 Redigerad: 26 okt 2020

Upphettning av Natriumvätekarbonat - Natriumhydroxid (s) Natriumoxid (s) Natriumkarbonat (s)?

Labb: 2g Natriumvätekarbonat (s) upphettas i en degel, med en brännaren (troligen går brännaren upp till 1400 C). 5 min x 2. Vikten förändras ca 0,8g efter första upphettningen men förblir oförändrad andra gången ämnet hettas upp.

Enligt mina beräkningar där jag beräknat; molmassa, massa och substansmängd för varje enskilt ämne och jämfört dem med den totala viktförändringen som (fallit bort) efter att natriumvätekarbonaten upphettats, kommer jag fram till att det rör sig om Na2O, som bildats.

Vilka faktorer kan ligga bakom att det blir just denna produkt? Hade det kunna bli ett annat utfall om man värmt natriumvätekarbonaten under en längre tid? 

Natriumhydroxid har en kokpunkt på 1390 °C, vilket ligger under brännarens totala maxkapacitet, där jag funderade på om detta ämne då sönderfaller på vägen och avges i form av gas? Natriumhydroxid är noterad med ordet "sönderfaller" vid sin angivna kokpunkt, - tillskillnad från natriumkarbonat och natriumoxid, varför?

Natriumkarbonatets kokpunkt ligger på ca 1600 c, noterat med (sönderfaller) vid kokpunkten. 

Na2O verkar ju vara det ämne som har högst kokpunkt 1900 C, noterad med (sönderfaller) vid kokpunkten.

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumoxid

https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumkarbonat

https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumhydroxid

hämtat sifforna gällande kokpunkterna för respektive ämne ifrån länkarna ovan. 

Du måste ha gjort fel någonstans, för det är inte natriumoxid som bildas. Om du lägger upp dina beräkningar här kan vi hjälpa dig att hitta var det har blivit fel.

Miss_Arctic_Altitude 9
Postad: 26 okt 2020
Smaragdalena skrev:

Du måste ha gjort fel någonstans, för det är inte natriumoxid som bildas. Om du lägger upp dina beräkningar här kan vi hjälpa dig att hitta var det har blivit fel.

Hej! Jag tror jag hittat felkällan själv, jag var trött imorse efter 10 timmars pluggande. Jag ska korrigera det hela och posta min korrektur. 

jag är genuint nyfiken på vad det kan blidas för ämne av denna labb och varför. Återkommer.

Miss_Arctic_Altitude 9
Postad: 28 okt 2020 Redigerad: 28 okt 2020

Startvikt: 2,13g Natriumvätekarbonat. Minskat: -0,78g, efter 2 x 5min upphettning. 

NaHCO3→ NaOH (s) + CO2

NaHCO3 - 23,0 + 12 + 1,008 + (3 x 16) 84,008g/mol

NaOH - 23 + 16 + 1,008 = 40,008g/mol

CO2 – 12 + 16 x 2 = 44g/mol

n = m / M

Substansmängd; 0,0532g = 2,13/40,008g/mol

m = M * n

massan; 0,50690136g = 40,008g/mol x 0,0532

Natriumoxid

NaHCO3→ Na2O (s) + H2O (g) + 2 CO2 (g)

Na2O - 23 + (2 x 16) = 55g/mol

H2O - 1,008 + 2 x 16 = 33,008g/mol  

CO2 = 12 + (2 x 16) = 44g/mol

n = m / M

Substansmängd; 0,0387 = 2,13/55g

m = M * n

massa; 0,887 g = 55g x 0,01613

NaHCO3→ Na2CO3 (s) + H2O (g) + CO2 (g)

Na2CO3 = 23 + (2 x 12) + (16 x 3) = 95g/mol

H2O = 33,008g/mol

CO2 = 44g/mol

n = m / M

Substansmängd; 0,02242 mol = 2,13g/95

m = M * n

Massa:2,129g = 95 x 0,02242

Det var förfärligt rörigt! Om du skriver lite mer om vad det är du beräknar så är det lättare att följa med.

Hur många mol natriumvätekarbonat hade du från början? Räkna ut det innan du börjar fundera på de olika möjliga reaktionerna. För övrigt så lyckas jag inte förstår hur du resonerar, men jag ser att du tar fram diverse molmassor för de tänkbara produkterna. En del av dem är dessutom fel, t ex har du räknat ut molmassan för NaO2, inte Na2O.

Miss_Arctic_Altitude 9
Postad: 28 okt 2020 Redigerad: 28 okt 2020

Tack för svar!

Behöver jag balansera alla formler för respektive "möjlig produkt", innan jag börjar räkna på dess molmassa?

Min tanke var att;

1. Beräkna molmassan på det ursprungliga ämnet, (natriumvätekarbonat)

2. Beräkna molmassan på varje enskild produkt (som möjligen) kan bildas till höger om reaktionspilen, samt dess vikten på varje enskilt ämne.

3. Jämföra varje enskilt ämnes vikt (till höger om reaktionspilen), som möjligen kan bildas, med den totala viktskillnaden som fallit bort efter upphettningsproceduren.

Min fråga 2: Måste smältpunkten uppnås för, "nästkommande ämne" efter natriumvätekarbonat för att då kunna nybilda; (Natrium/hydroxid-/-oxid/-karbonat) + vatten + koldioxid?

Dvs natriumvätekarbonat smälter vid 270 C och närmaste smältpunkt efter det blir då natriumkarbonat 850 C.

Du behöver åtminstone balansera formeln så mycket att man kan se t ex att det räcker med 1 mol natriumvätesulfat för att det skall bildas 1 mol NaOH men att det behävs 2 mol NaHCO3 för att bilda  1 mol Na2O.

Jag såg i flera av dina molmasseberäkningar att du verkar tro att tvåan i Na2O hör ihop med grundämnet efter siffran, när den i själva verket hör ihop med grundämnet före. H2O består ju av 1 syreatom och 2 väteatomer.

Du behöver egentligen bara beräkna molmassorna för de fasta produkterna, inte exempelvis för koldioxid.

3. Jag skulle rekommendera att du beräknar hur många gram fast produkt som har bildats och beräknar vilken substansmängd det skulle motsvara för de olika tänkbara produkterna istället. Ta hänsyn till om det är lika många mol som det fanns natriumvätekarbonat eller om det är hälften så många mol.

Du behöver inte bry dig om några smältpunkter. Natriumvätekarbonat smälter inte, det sönderdelas. Det blir inte så varmt att den fasta produkten smälter.

Svara Avbryt
Close