0 svar
25 visningar
notsogenius 104
Postad: 11 okt 12:11

Uppskatta precision och riktighet hos mätdata


Jag har svårt att förstå i uppgift a) hur man ska gå till väga för att uppskatta precision och riktighet hos Hälges och Urbans mätdata då vi har ett väntevärde för referensmaterialet. Jag förstår att det är referensmaterialet man ska använda och först skatta grova fel för att sedan beräkna medelvärde, standardavvikelse och sedan använda F-test för att se om det finns någon skillnad i precison. För att skatta systematiska fel så jämför man ju med referensvärde och gör ett t-test. Det som gör mig förvirrad är mest att hur implicerar undersökning av deras referensmaterial till om man då kan lita på deras mätdata? Är inte mätdata och referensmaterial två skilda saker? Eller är frågan bara dåligt formulerad? 

Svara Avbryt
Close