1 svar
22 visningar
erik är nöjd med hjälpen!
erik 84
Postad: 14 okt 2020

Urlakning

Hej,

Vid surt regn sker urlakning i jorden som frigör närsalter. Jag undrar om dessa närsalter enbart är metaller som kaliumjoner eller om det även gäller för fosfat och nitrat joner (sådana som bidrar till eutrofering). Undrar nämligen om man kan säga att surt regn och därmed växthuseffekten är en anledning till eutrofering i Östersjön. 

De källor jag hittar nämner bara metaller nämligen.

Det sker ett jonbyte mellan vätejoner och metalljoner i jorden, så det gäller inte fosfat eller nitrat (effekten saknar i alla fall betydelse). Det som orsakar övergödningen av Östersjön är en kombination av näringsläckage från jordbruk, utsläpp av orenat vatten och att havet saknar större in- och utflöden. Näring kan egentligen bara lämna Östersjön via Öresund.

Svara Avbryt
Close