3 svar
34 visningar
Magi2 är nöjd med hjälpen
Magi2 119
Postad: 18 sep 21:05

Utbyte

Hej, jag fick den här uppgiften idag, och tyvärr har jag inte kunnat hitta någon facit. De flesta av mina klasskamrater har gett olika svar, och jag vill verkligen veta om jag har förstått rätt. Om jag har missförstått något skulle jag verkligen uppskatta om ni kunde förklara det för mig!

AgCI framställdes vid en reaktion AgNO3+ NaCI -> AgCI + NaNO3

25 mmol AgNO3 och 30 mmol NaCl tillisattes. Reaktionen fick ske och därefter separerades och torkades produkten. 2,87 g produkt erhölls.

Produkten analyserades. 87.5% var AgCl (resten var reaktanter och biprodukter)

- Vilken reaktant är begränsande?

mitt svar är AgNO3 då enligt molförhållandet förhåller  reaktanterna till varandra 1:1 och substansmängden för AgNO3 är mindre => tar slut först.

- Beräkna råutbytet (hur mycket produkt i %)

definition av råutbyte enligt vår lärare är "Relativt (rå) utbyte = mängd produkt uppvägd / mängd produkt teoretiskt (g/g eller mol/mol)"

=> n(AgCl)= m/M= 2,51125/143,5 = 0,0175 mol.

rå utbyte = 0,0175/ 0,025=70%


- Beräkna totala utbytet (produkt × renhet)

Enligt definitionen "Totalt utbyte = Renhetsgrad × Relativt (rå) utbyte (g/g eller mol/mol)"

Total utbyte = 0,875 * 2,87 = 2,51125 g

Tack förhand för er svar!

Teraeagle 19357 – Moderator
Postad: 18 sep 22:46 Redigerad: 18 sep 22:48

Din beräkning av råutbyte stämmer inte överens med definitionen du gav

Relativt (rå) utbyte = mängd produkt uppvägd / mängd produkt teoretiskt (g/g eller mol/mol)

I så fall bör beräkningen snarare vara 2,87/143,5. Skulle tippa att det är detta svar din lärare är ute efter. Totala utbytet blir då ditt råutbyte multiplicerat med 0,875.

Magi2 119
Postad: 18 sep 23:01

Men vad menas då med "mängd produkt uppvägd"?

Hur ska man veta skillnaden? då när det stod "mängd produkt teoretiskt" vi tog molmassan bara för silverklorid. Jag menar varför skulle det vara fel om jag tar bara massan av silverklorid?

Finns det en bättre definition av rå-utbytet jämfört med totala utbytet? 

Teraeagle 19357 – Moderator
Postad: 19 sep 08:26

”Mängd produkt uppvägd” betyder just det, vad du har vägt upp på vågen. I detta fall 2,87 gram.

”Råutbyte” och ”totalt utbyte” är inte några begrepp som används allmänt och har en tydlig definition, utan det är begrepp som är specifika för kursen du läser. Då får du köpa lärarens definition av dem.

Svara Avbryt
Close