10 svar
133 visningar
Matoki 8 – Fd. Medlem
Postad: 11 okt 2017 06:04

Utfall

Jag ska göra beräkningar på utfall från en laboration men jag får fel siffror tror jag, så jag hoppas på lite hjälp med hur det är jag ska räkna.

Reaktionen är: Cu2+ + 4NH3  Cu(NH3)42+

Cu(NH3)42+ + SO42- + H2O  Cu(NH3)4SO4*H2O(s)

Molförhållande känns som att det är 1=1 på alla reaktioner, stämmer det?

Men när jag ska räkna substansmängd blir det lite bökigt, för kemikalien jag vägt än in är CuSO4 på 6,5211g så hur ska jag räkna ut substansmängd när de ämnen står som två olika reaktanter i reaktionsformeln?

En mängd på 10 ml NH3 tillsattes i 10 ml vatten.

Tacksam för svar! 

Smaragdalena 73399 – Lärare
Postad: 11 okt 2017 07:41

Är det utbyte du menar, när du skriver utfall?

Du behöver ha 4 mol ammoniak för varje mol koppar, så det förhållandet är deinitivt inte 1:1.

Har du verkligen vägt in CuSO4 CuSO_4 , ett färglöst salt? Det är en ovanlig kemikalie. Det är betydligt vanligare att man har CuSO4·5H2O CuSO_4 \cdot 5 H_2O , som är ett blått salt.

För övrigt kan jag inte tyda vad det är du menar med din fråga. Vilket ämne är det du har framställt? Hur många gram fick du fram?

Matoki 8 – Fd. Medlem
Postad: 11 okt 2017 08:35

Ja, du har rätt. Jag glömde skriva med vattnet, det är CuSO4*5H2O jag vägt. 

Det ämne jag framställt är tetraaminkoppar(II)sulfat monohydrat.

Det jag främst har problem med är hur jag ska räkna ut molförhållanden mellan ämnena. För 4 mol NH3 och 1 mol Cu2+ ger 1 mol Cu(NH3)42+. Så i den reaktionen förstår jag att det är molförhållande 1:4 mellan ammoniak och produkten, och molförållande 1:1 mellan koppar och produkten.

Men i den andra reaktionen så är det 1 mol Cu(NH3)42+ på 1 mol produkt. Så hur ska jag räkna ut molförhållande?

Matoki 8 – Fd. Medlem
Postad: 11 okt 2017 08:41

Jag fick fram 5,782 g av Cu(NH3)4SO4*H2O.

Smaragdalena 73399 – Lärare
Postad: 11 okt 2017 08:50

Du har säkert haft ammoniak i överskott, så det behöver du inte bekymra dig om. Du har rätt i att 1 mol kristalliserat kopparsulfat motsvarar 1 mol av det komplexa saltet.

Hur många mol hade du av ursprungsämnet?

Hur många mol fick du fram av produkten?

utbyte = nproduktnreaktant·100 %

Matoki 8 – Fd. Medlem
Postad: 11 okt 2017 09:01

Är ursprungsämnet det jag vägde upp; CuSO4*5H2O? För då får jag att det var 0,036788 mol av ursprungsämnet, och jag får fram att det är 0,02353 mol av produkten. Vad är det för formel som står i täljaren?

Smaragdalena 73399 – Lärare
Postad: 11 okt 2017 09:17

Om du sätter in siffrorna i formeln jag skrev, blir det utbyte = 0,02353 mol0,036788 mol· 100 %.

I nämnaren hade jag menar att skriva n reaktant med subscript precis som i täljaren, men formeleditorn hade egna idéer och blandade in tangens. Tittar du noga kon du nog tyda det som reak tan t. 

Matoki 8 – Fd. Medlem
Postad: 11 okt 2017 09:23

Aha, ja då blev det lite mer logiskt.

Om jag får störa då med en till fråga, jag ska även räkna ut den begränsande reaktanten. Så i reaktionen Cu(NH3)42++SO42-+H2OCu(NH3)4SO4*H2O (s) Så är det förhållande 1:1, om jag tänkt rätt? Så om det är lika många mol i alla reaktanter, finns det då någon begränsande reaktant? Eller går det åt lika mycket mol av alla för att binda upp alla reaktanter till produkten?

Smaragdalena 73399 – Lärare
Postad: 11 okt 2017 09:31

Eftersom jag inte vet exakt hur du har gjort din laboration, är det svårt att svara. Har du tillsatt några extra sulfatjoner förutom de som fanns i det kristalliserade kopparsulfatet?

Matoki 8 – Fd. Medlem
Postad: 11 okt 2017 09:37

Nej, det började med 10 ml vatten och 10 ml ammoniak blandad i en bägare. Sen tillsattes kopparsulfat som då fick lösa sig. Sen tillsattes etanol innan det var dags att filtrera.

Smaragdalena 73399 – Lärare
Postad: 11 okt 2017 17:25

Då finns det alltså ekvivalenta mängder kopparjoner och sulfatjoner.

Svara Avbryt
Close