0 svar
52 visningar
oriana 1
Postad: 16 nov 02:42

utredande text

Vad är en utredande text?
Undrar du vad en utredande text är och hur man lyckas skriva en bra sådan text? Här berättar vi allt om vad som kännetecknar en utredande text, och vi delar med oss av en rad olika tips och förslag som hjälper dig med skrivandet. 

I en utredande text bearbetas ett specifikt område eller ämne utifrån ett undersökande synsätt.

 

Syftet med utredande texter är att få mer ingående kunskap om ett specifikt ämne eller en frågeställning och visa att man kan reflektera kring ämnet. Detta innebär att du utreder ditt ämne utifrån olika synvinklar och perspektiv genom att bl.a. lyfta fram:

Olika fakta
Teorier
Åsikter
Forskning
Exempel
Utredande texter skrivs i många olika ämnen och omfattar både humaniora (så som litteratur, språk, konst, etc.), samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen.

Hur skriver man ett utredande text?
När du skriver en utredande text ska du som utgångspunkt redogöra för ämnet på ett vetenskapligt sätt. Detta innebär att du berättar om ditt ämne sakligt och objektivt, och att du presenterar olika relevanta fakta.

I en utredande text ska du alltså:

Presentera ett ämne och eventuella frågeställningar som relaterar till ämnet
Bearbeta ämnet med hjälp av olika fakta/teorier/perspektiv och eventuellt presentera en slutsats
Skriva en sammanhängande text som följer en tydlig röd tråd
Texttyper som är utredande texter
Några typiska exempel på texter och uppsatstyper som är utredande är:

Essäer
Fördjupningsuppgifter
Fördjupningsarbeten
PM
Rapporter
Tänk på att de flesta utredande texter kräver att du använder dig av källor. Om du skriver en essä eller en fördjupningsuppgift t.ex., räcker det oftast med att referera löpande i texten och att eventuellt ange källorna sist i arbetet. Om du skriver en rapport å andra sidan, är det viktigt med en utförlig källförteckning, så väl som källhänvisningar i löptexten.

I nästa kapitel kan du läsa mer om hur du på bästa sätt förbereder dig inför skrivandet av en utredande text.

Uppgift instruktioner: 
Ni skall skriva en utredande text om minoritetsspråk.

Texten ska innehåll en frågeställning och fakta som besvarar frågeställningen.

Ni ska ha info från minst två (2) källor och den skall vara mellan 600-800 ord.


Tips på frågeställningar:

*När blev samiska/jiddish/meänkieli/finska/romani chib ett minoritetsspråk?

*Vilka ord har vi lånat från samiska/jiddish/meänkieli/finska/romani chib?

*Hur ser samiska/jiddish/meänkieli/finska/romani chibs historia ut?


Korrekt källhänvisning:

Infoga -> fotnot -> efternamn, förnamn, titel, år, stad/www.sdjfhnoduhf.se tid och datum

efter stycke: (efternamn, förnamn, titel, år, stad)/(www.ldngajgr.se tid och datum)

Svara Avbryt
Close