1 svar
7 visningar

Utslag lösliga mikroaggregat vid SPR

Hej, här är frågan:

Ni har kört en bindningsanalys av en receptor (som ligand) och hormon (som analyt) med SPR för att verifiera tidigare resultat. När ni analyserar ert sensorgram ser ni att det binder, men sensorgrammet skiljer sig ganska markant från tidigare analyser ni gjort av dessa två proteiner. Genom att jämföra sensorgrammet med tidigare analyser misstänker ni att ert hormon nu har bildat lösliga mikroaggregat. Hur skulle ni kunna se det från sensorgrammet (dvs hur skulle sensorgrammet förändras jämfört med analys av monomert hormon)? Rita gärna.

Men jag saknar en viktig information, kan agreggaten fortfarande binda till liganden? Om aggregaten bildas med epitoperna inåt så kan de inte binda?

mag1 1241
Postad: 12 jan 2021

Om liganden binder eller inte beror så klart på hur liganden aggregerar och interagerar, men den kan binda, och så stora partiklar kan påverka intensiteten och formen på sensogrammets kurva.

Men då vätskan som flödar genom chippet rör sig i en tunn kanal kan aggregat direkt påverka hur sensogrammen ser ut, vilket ger karakteristisk avvikelse.

Svara Avbryt
Close