3 svar
173 visningar
laurisen111 73
Postad: 29 jun 11:57

Vaccin

Hej ingen skoluppgift men skulle vilja se om nån vet vad varje ingrediens i pfizer vaccinet mot C*rona är till för 

mRNA förstår jag ju. Men resten? Vad är lipiderna till för? O typ kaliumföreningarna hehe? 

 

 

WHAT ARE THE INGREDIENTS IN THE PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINEt

mRNA, lipids ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3- phosphocholine, and cholesterol), potassium chloride, monobasic potassium phosphate, sodium chloride, dibasic sodium phosphate dihydrate, and sucrose.

mag1 2880
Postad: 29 jun 13:51

Lipiderna behövs för att kunna transportera in mRNA in i våra celler. Väl inne i cellerna så bildas spikprotein, som utsöndras och immunförsvaret reagerar på detta genom att f.f.a. bilda antikroppar.

mRNA som molekyl är väldigt polär, med massor av negativa laddningar (från alla fosfatgrupper), och alla dessa negativa laddningar attraherar i princip lika många positiva laddningar i form av mono- och divalenta katjoner (t.ex. Na+, K+) så den redan polära molekylen blir ännu mer polär med alla positiva och negativa laddningar. Cellens membran finns ju som bekant för att separera cellens insida (polära cytoplasman med polära ämnen i, samt alla andra organeller inuti cellen) från cellens utsida (också polär).

Och mRNA molekylen i bl.a. vaccinet från Pfizer-Biontech är på tok för stor för att cellen skall kunna transportera in den genom de transportörproteiner/kanaler som finns i cellmembranet. Inte heller finns det ytreceptorer som kan binda till stora mRNA molekyler och på så vis få cellen att genom endocytos ta upp mRNA (denna typ av RNA/DNA endocytos har våra celler inte ett behov av, så vi har inte gener för detta i vårt genom till skillnad från t.ex. bakterier som kan ta upp stora bitar DNA från sin omgivning, som plasmider).

Så för att överhuvudtaget få in det viktiga mRNA i vaccinet behövs en annan metod, vilket är precis vad lipiderna används till. Lipiderna skapar en liposom, liknande en droppe av lipider som omsluter det polära mRNA med en del vatten inuti droppen. Beroende på vilka lipuder som används får liposomerna olika egenskaper. Bilden nedan (norpade jag härifrån) och illusterar två föreslagna sätt för hur mRNA (vågiga röd) packas in av (modifierade) lipider i t.ex. Moderna/Pfizers vaccin. mRNA molekylerna är så klart mycket större än lipiderna (för hela spikproteinet blir det mer än 4000 bp av mRNA, vilket gör att mRNA molekylens massa är mer än 500 gånger så stor som den största modifierade lipiden).

 

Liposomer kan fusera/smälta samman med våra cellers membran, varpå mRNA i liposomen frisätts direkt in i cellens cytoplasma - där ribosomerna kan binda in och börja syntetisera spikprotein.

Fuseringen som dessa lipsomer gör med cellmembranen motsvarar den process som sker när intracellulära vesiklar med neurotransmittorer smälter samman med cellens membran och frisätter signalsubstanserna (fast då från utsidan in i cellen, istället för från insidan ut som med neurotransmittorerna). Bilden nedan visar processen för ett mindre ämne i en liposom, men processen är densamma för de större mRNA liposomerna som används för vaccin, och lipiderna i liposomen blir på så sätt en del av cellens membran samtidigt som mRNA kommer in i cellen.

 

De monovalenta jonerna (Na+ och K+) finns med som motjoner till de negativa jonerna (fosfat, Cl-), dessa laddningar måste balanseras (det går m.a.o. inte att tillsätta bara Na+, utan Cl- behövs också). Sucrose är vanlig sackaros, som finns med som stabilisator.

laurisen111 73
Postad: 29 jun 15:50 Redigerad: 29 jun 15:51

Tack för utförligt svar! Nu förstår jag.  Det sprids så mkt rykten om vaccin o dess innehåll. Ska vaccinera mig nästa vecka så hoppas det går bra. Vad har ni för utbildning som kan detta? Typ universitetsutb. inom kemi/biologi? Lär man sig sådant på djupare nivå än gymnasiet då( eller förekommer det i gymnasiet kanske?? ) 

mag1 2880
Postad: 1 jul 20:09

Varsågod, kul att det klargjorde!

Jag skulle säga att detta nog kan dyka upp på olika biokemi/läkemedelskemikurser på universitetsnivå, snarare än på gymnasiet.

Svara Avbryt
Close