7 svar
449 visningar
Godis123 är nöjd med hjälpen!
Godis123 13
Postad: 3 dec 2019

Vad är det för skillnad på funktion och ekvation?

Hur ska man veta vad som är vad när de ser likadana ut?

Logh 6 – Pisma-volontär
Postad: 3 dec 2019 Redigerad: 3 dec 2019

En ekvation som innehåller variabler kan alltid beskrivas som en funktion.

Godis123 13
Postad: 3 dec 2019
Logh skrev:

En ekvation som innehåller variabler kan alltid beskrivas som en funktion.

Tack! Så det är samma sak?

Logh 6 – Pisma-volontär
Postad: 3 dec 2019

Nej.

Ordet funktion syftar inom matematiken på en regel som innebär att till varje invärde associeras ett utvärde.

Inom matematiken är uppställandet av en ekvation ett sätt att med symboler beskriva, att de kvantitativa värdena av två matematiska uttryck är lika.

Nej det är inte samma sak.

Ett exempel:   x^2 - 3x + 5 = 0   är en ekvation
Den har ett vänsterled och ett högerled.
Här är   x  en "obekant", beteckningen på det eller de tal som är lösningar till ekvationen.

x^2 - 3x + 5  tagen för sig är en funktion. Här är  x  en variabel.
Till varje värde på  x  (varsågod o välj!) hör då en funktionsvärde, y,
där  y = x^2 - 3x + 5. 
Sammanhörande värden på  x  och  y  ger punkterna  (x, y)
där   y = x^2 - 3x + 5, och de bildar tillsammans funktionens graf.

Ja, i korhet...

Godis123 13
Postad: 3 dec 2019

Hajjar inte riktigt. Min lärare sa att y=5x +3 är den räta linjens ekvation för en linje han ritade på tavlan

Arktos 720 – Mattecentrum-volontär
Postad: 3 dec 2019 Redigerad: 3 dec 2019

y=5x +3 är en funktion, vars graf är en rät linje.

Strängt taget är det 5x + 3 som är en funktion.
Dess graf är en rät linje.

Därför säger man ibland också att y=5x +3 är ekvationen för denna linje.

EricToding 15 – Pisma-volontär
Postad: 3 dec 2019 Redigerad: 3 dec 2019

en funktion till skillnad från en ekvation tar ett argument. det vill säga att du kan ge funktionen ett värde för variabeln/variablerna och sedan få ett nytt värde på funktionen. till exempel fx = x2 ger f2 =4 när man passerar 2 som argument till funktionen.

Med andra ord representeras vänsterledet i funktionen alltid av ett funktionsuttryck       fx       där du kan passera in ett värde

ekvationer å andra sidan har både ett högerled och ett vänsterled som representeras av algebraiska uttryck         x =2 + 4        

Svara Avbryt
Close