5 svar
918 visningar
paruthy18 är nöjd med hjälpen
paruthy18 1482 – Avstängd
Postad: 15 jun 2018

Vad är det skillnad mellan psykologi och filosofi?

Jag vet att psykologi är den  som förklarar varför människan tänker,känner och handlar som man gör. Men filosofi också verkar vara samma. Är inte det så?

Mvh!

Filosofi mer grundläggande och abstrakt än psykologin. Inom filosofin avhandlas frågor om vad som är verklighet, människans och djurens grundläggande värden, vad som är sant och falskt, verkligt och inte. Psykologin är läran om hur människor tänker, känner och handlar, och varför. Lite förenklat kan man säga att psykologin undersöker frågan "Hur tänker människan?", medan filosofin undersöker frågan "Vad är en tanke?".

paruthy18 1482 – Avstängd
Postad: 15 jun 2018

Fattar men är filosofi samma som vetenskap?

Nej, filosofi är inte detsamma som vetenskap. Vetenskap är ett verktyg för att systematiskt söka och finna sanningen. Filosofi är inte en sorts vetenskap, eftersom det saknas bevis för de flesta filosofiska tankar. Nu är inte jag en presstalesman för det filosofiska fältet, men grovt kan man säga såhär: Om vi undersöker vad en tanke är, skulle filosofin kunna påstå att en tanke är en själslig aktivitet. Psykologin å andra sidan, skulle säga att en tanke är en kognitiv reaktion på yttre eller inre stimuli. Vill man gå ännu längre och fråga det rent medicinska fältet, skulle svaret bli att en tanke är en rad olika synapskopplingar, som via kemiska processer reagerat på något intryck från något eller några av människans sinnen. Vi kan för den delen fortsätta uppåt, och fråga det kemiska fältet vad en tanke är, och då blir svaret att en tanke är en kemisk process i nervsystemet, där elektriska impulser överförs via kemiska och elektriska obalanser, till följd av någon typ av intryck via sinnena. 

Vi kan fortsätta med det fysikaliska, men det är bortom frågan. Inom de psykologiska, medicinska och kemiska teorierna kan vi hitta bevis för att denna reaktion, oavsett hur den förklaras eller beskrivs, faktiskt ägt rum. Det går även att använda att använda de metoder vi har idag, för att pröva och ompröva dessa bevis, men hur mycket vi än letat med olika undersökningar har vi inte hittat något bevis för att själen finns. Vi har inte hittat något rum inuti kroppen där det finns någon klump som styr våra tankar, inget som lämnar kroppen när en människa dör (som skulle kunna klassas som en själ), eller någonting annat som skulle kunna bevisa att en själ finns. Samma problem finns med alla filosofiska teorier. Därför är inte filosofin en vetenskaplig teori, och den aspirerar inte heller på att vara det. Tvärtom har flera filosofer, bland annat Bertrand Russell, har poängterat att filosofiska fält slutar vara filosofi när vetenskapliga bevis knyts till dem. Filosofi och vetenskap handlar båda om att tänka kritiskt, men den har sedan upplysningstiden separerat sig mer och mer från vetenskapen. 

För att sammanfatta denna hyllmeter text: Nej, filosofi är inte detsamma som vetenskap. :)

paruthy18 1482 – Avstängd
Postad: 15 jun 2018

okej,tack för hjälpen

Ingen fara! :)

Svara Avbryt
Close