3 svar
23 visningar
RisPris är nöjd med hjälpen
RisPris 315
Postad: 29 apr 07:47

Vad är invaginationer?

mebransäckar för b.l.a fotosyntes för cyanobakterier och andra fotoautofa bakterier. Hur kommer det sig att det är membansäckar som innehåller klorofyll? Jag trodde att prokaryoter inte hade membranomslutna organeller? 

mag1 2537
Postad: 29 apr 09:49

Prokayroter ansågs traditionellt inte ha några organeller. Den definitionen gäller fortfarande (med vissa undantag), speciellt för heterotrofa prokayroter, d.v.s. de som inte kan generera sin egen energi.

 

Cyanobakterierna klassades förut som alger, och refereras fortfarande (felaktigt) till som blågröna alger - trots att vi nu vet att cyanobakterierna är just prokayroter.

Cyanobakterierna är autotrofa, d.v.s. de kan lagra sin egen energi genom fotosyntes. Fotosyntesen sker i bakteriens tylakoid, som absolut liknar en organell (den är avgränsad från cytoplasman med ett speciellt membran, är välordnad, har speciella proteiner inuti och i tylakoidmembranet, vilket tillsammans gör att fotosyntesen kan i tylakoiden). Tylokaider finns även i växter och är del av en organell. Det är en definitionsfråga, om man anser att cyanobakteriernas tylokaid är en organell - eller om det är en "organelliknande struktur" i de organellfria prokayroterna. Biologin är inte alltid så definitiv i vad saker är och kallas, det finns många saker som kan definieras olika beroende på vilket synsätt man har.

 

Det finns även organelliknande avgränsade miljöer/volymer i andra bakterier, där speciella kemiska processer kan ske, så kallade bakteriella mikroavdelningar. Dessa är dock uppbyggda av proteiner, och bildar ikosaedrar (även kvasi-ikosaedrar) som liknar vissa viruskapsider (blå bilden nedan från Wikipedia, med exempel på de tre huvudtyperna av protein som tillsammans bygger upp dessa mikroavdelningar).

I dessa bakteriella mikroavdelningar kan bakterien utföra specialiserade kemiska processer som inte går att utföra i bakteriens cytoplasma (t.ex. skydda bakterien mot oxidativ stress, lagra gas och därmed styra bakteriens bärighet, d.v.s. styra om bakterien skall sjuka eller stiga i vatten).

RisPris 315
Postad: 2 maj 14:30 Redigerad: 2 maj 14:31

vänta så är invigationer ens något inom biologi eller är jag helt ute och cyklar?

mag1 2537
Postad: 2 maj 15:05

Visst är invagination något biologisk, till och med medicinskt, och uppstår när en del av tarmen viks inåt och det kan resultera i tarmvred.

Men detta har inget att göra med det som på engelska kallas "membrane invagination" - som liknar veck i ett av cellens membran.

Svara Avbryt
Close