2 svar
165 visningar
Jasmine12 4
Postad: 27 maj 2019

Vad är skillnaden mellan bildningsentalpi och bindningsentalpi?

Vad är skillnaden mellan bildningsentalpi och bindningsentalpi?

Jag vet att:

Bildningsentalpi = förändringen i entalpi vid bildning av en förening ur grundämnena.

och bindningsentalpi är summan av energi i ett ämnes bindningar

Men har svårt att tolka hur man räknar ut respektive, och också innebörden av själva begreppen. I vilka sammanhang när det gäller termodynamik används de.

Jag vet även följande men vet ej om de stämmer, att följande formel stämmer för bindningsentalpiΔH=HR-HP och denna för bildningsentalpi ΔH=HP-HR. Stämmer detta? 

Smaragdalena Online 30141 – Moderator
Postad: 27 maj 2019 Redigerad: 28 maj 2019

Antar att dina betecknar avser entalpin för produkter respektive reaktanyer. Nej, precis som i matte så är Δ\Delta värdet efter minus värdet innan, d v s för produkter minus reaktanter.

Skillnaden En skillnad mellan bindningsentalpienergioch bildningsentalpi för ett visst ämne är var man lägger nollnivån. För bildningsentalpienergi är nollnivån grundämnet i sitt naturliga tillstånd, t ex syrgas, vätgas och grafit, medan för bindningsentalpienergi är nollnivån fria atomer.

EDIT: för att Teraeagle har rätt

Teraeagle 7792 – Moderator
Postad: 27 maj 2019 Redigerad: 27 maj 2019

Det finns ingenting som heter bindningsentalpi, däremot bindningsenergi samt bildningsentalpi (men ”bindningsentalpi” förekommer ändå ibland, egentligen felaktigt).

Bindningsenergi är något man talar om på mikronivå, dvs hur mycket energi som finns i bindningen mellan (oftast) två atomer/joner alternativt mellan två molekyler.

Bildningsentalpi är ett makroskopiskt mått, dvs man kan inte tala om bildningsentalpi för en enda molekyl. Entalpi beskriver egentligen inte något ”fundamentalt i naturen” på samma sätt som bindningsenergin, utan är snarare ett sätt att underlätta kemiska beräkningen. Formellt är det summan av ett systems inre energi samt produkten av dess tryck och volym. Eftersom man har valt den definitionen får det t.ex. till följd att ändringen i entalpi vid en kemisk reaktion motsvarar den totala energi (värme+eventuellt arbete) som frigörs. Man kan uppskatta samma sak genom att studera hur bindningsenergierna förändras, men då tas ingen hänsyn till tryck-volym-förändringar.

Svara Avbryt
Close