1 svar
31 visningar
Pankakan 18
Postad: 1 apr 13:48 Redigerad: 1 apr 13:50

Vad är skillnaden mellan populations ekologi och individekologi?

Vad är skillnaden mellan dessa två? Från vad jag har förstått är individekologi när det handlar om artens ekologiska nisch, vad för habitat som individerna av arten behöver. Arten har ett optimum område av alla faktorer som den passat bäst i. Individekologi även om ex vilken fortplantningsstrategi arten har (k-selekterade och k-selekterade arter.

Medan populationsekologi handlar om hur populationen kommer växa eller sjunka, j-kurvor och s-kurvor, ålderstruktur, livslängd av arten och är ganska kopplat till individekologi? 

mag1 8923
Postad: 2 apr 10:18

Jo de två begreppen hänger ihop, men de beskriver organismerna i två olika sammanhang, som du redan är inne på.

Populationsekologi - beskriver ekologin för en andel av en art, d.v.s. en enstaka population. T.ex. skator i Sverige, eller skator i stadsmiljö.

Individuell ekologi - beskriver ekologin för en hel art, d.v.s. alla populationer som finns för en arten. T.ex. alla skator i världen.

Svara Avbryt
Close