5 svar
778 visningar
mattegeni1 3223
Postad: 13 aug 2020 11:23

Vad är spektrum?

Jag förstår inte riktigt vad spektrum är för något?

Smaragdalena 73718 – Lärare
Postad: 13 aug 2020 11:27

Vad är det du inte förstår av den här förklaringen?

SeriousCephalopod 2686
Postad: 13 aug 2020 11:44 Redigerad: 13 aug 2020 11:50

Ursprungligen så hänvisar ordet spektrum explicit till det regnbågsmönster, flera färger, som uppstår när man skickar vitt ljus genom en prisma (eller ett gitter); dvs ett spektrum är det konkreta färgmönstret på en yta man ser när man gör detta. 

Om vi  testar att använda ordet i en mening så kan vi säga "i den här bilden ser vi en vit ljusstråle som sprittras till ett spektrum" där spektrum som ord alltså hänvisar till regnbågsmönstret på borden. 

Sedan går man vidare till att utvidga ordets mening till att detta regnbågsmönster är en egenskap som en ljusstråle har även om man inte delar upp det genom denna handling. Man säger att ljusstrålen har ett spektrum.

Sedan inser man att ljuset kan delas upp i ytterligare delar som verkar likna färger i spektrumet, som man inte kan se med ögat men känna av på annat vis. Exempel på detta är infrarött som uppträder när man skapar ett synligt spektrum såsom i bilden uppe så märker du att området precis brevid rött 

Denna historiska redogörelse och exempel på ett experiment för att påvisa det tycker jag är trevlig (pdf)

Därför utvidgar man spektrumbegreppet ytterligare att det finns ett syligt spektrum (regnbågsmönstret) och ett osynligt spektrum (IR, UV, röntgen, osv) - men man ser denna samling av olika typer av ljus som ett så kallat spektrum.

mattegeni1 3223
Postad: 13 aug 2020 11:52

så kvicksilvers spektrum är när ljus nuddar kvicksilver och då uppstår vissa färger?

SeriousCephalopod 2686
Postad: 13 aug 2020 12:00 Redigerad: 13 aug 2020 12:06

Här märker du att ett och samma ord används på flera olika sätt för att tala om relaterade men något olika saker. Vi har

- spektrum som ett färgmönster man ser projicerat på ett bord eller från en gitter såsom när man ser på en CD-skiva

- spektrum som en egenskap hos en ljusstråle (inklusive infrarött, radio, osv)

och

- ett ämnes spektrum (ex Natriums spektrum)

När man talar om ett ämnes (emissions) spektrum så menar man spektrumet hos det ljus som avges från ämnet när det "deexciterats" (elektroner hoppar från högre energinivåer till lägre energinivåer i atomen).

Spektrum är återigen i alla förutom det första fallet sett som en egenskap, något som något har. Om du leder en elektrisk ström genom en kvicksilvergas så kommer gasen att avge ett vitaktigt ljus och detta vitaktiga ljus kan i sin tur brytas ner i individuella våglängder/färger av en prisma/gitter/något annat.

Man kan dock inte producera ljus som har ämnets spektrum genom att belysa det med ljus utan krävs att man slår av elektroner från atomerna vilket kräver värme eller elektrisk ström. 

tillägg: När du ser en blixt från en elektrisk urladdning så som i himlen eller bara när man drar av sig en ylletröja i ett mörkt rum så har det vita ljuset man ser då till huvuddel kväve och syres spektrum då det är gaserna luften beror av. För att se uppdelningen behöver du dock någon form av utrustning. 

Smaragdalena 73718 – Lärare
Postad: 13 aug 2020 12:03

Kvicksilvers (emissions)spektrum är de våglängder som avges från en kvicksilverlampa, d v s de frekvenser som blir när elektronerna i en kvicksilvergas  "hoppar ner" från högre till lägre elektronskal.

Svara Avbryt
Close