6 svar
211 visningar
butterflygirl är nöjd med hjälpen
butterflygirl 163
Postad: 22 nov 2021 12:10 Redigerad: 22 nov 2021 12:11

Vad är vattenpotential och vad har det med osmos att göra?

Jag förstår inte vad vattenpotential är / innebär eller vad det har med osmos genom cellmembran att göra. Vad är vattenpotential? Och vad är kopplingen mellan osmos och vattenpotential? 

mag1 Online 5698
Postad: 22 nov 2021 13:25

Hittar du ingen information om vattenpotential på nätet, så finns ganska många trådar om detta här på PA.

Testa att söka här.

Fastnar du, eller får ny fråga är det bara att fortsätta med ett nytt inlägg i denna tråd.

butterflygirl 163
Postad: 22 nov 2021 17:44 Redigerad: 22 nov 2021 17:51

Jag sökte på det på pluggakuten och hittade inget tydlig definition eller svar. Och på google hittade jag endast detta som var någorlunda försteåeligt:

"Vatten strömmar med sin koncentrationsgradient. Från område med hög vattenpotential till område med lägre" - det är väl osmos? Är vattenpotential = vattenkoncentration?

"Det är skillnaden i vattenpotential mellan två punkter i ett vattensystem, som får vattnet att förflyttas från punkten med högre vattenpotential till punkten med lägre vattenpotential." - säger inte detta endast att skillnaden i vattenkoncentration / potential är drivkraft till osmos

"Vattenpotentialen visar om vatten diffunderar in i en cell eller ut ur den." - hur visar den det?

Det jag inte förstår är vad begreppet vattenpotential tillför? Att skillnad i vattenkoncentration är en drivkraft till osmos var ju redan känt. 

mag1 Online 5698
Postad: 22 nov 2021 19:00

Det som driver osmosen är inte koncentrationen av vatten, den kan vara densamma på båda sidorna av ett semipermiabelt membran. Det som faktiskt driver osmosen är koncentrationen av osmotiskt aktiva ämnen/partiklar (t.ex. glukos, Na+, Cl- o.s.v.), och dessa osmotisk aktiva ämnen attraherar vatten - de har med andra ord en förmåga att suga åt sig vatten och hålla kvar det.

Så även om vattenkoncentrationen är densamma på båda sidorna av det semipermeabla membranet kommer vatten att genom osmos diffundera till den sidan som har den högsta koncentrationen av osmotiskt aktiva ämnen. Faktum är att koncentrationen av vatten påverkas väldigt lite, om ens alls.

Vattenpotentialen anger vilken energi som vattnet har, och vattenpotentialen påverkas av tryck(skillnader), höjd (gravitationsskillnad), osmos m.m..

Vattnets koncentration är en av flera faktorer som påverkar vattenpotentialen.

sund20 206
Postad: 21 sep 16:24 Redigerad: 21 sep 16:24
mag1 skrev:

Det som driver osmosen är inte koncentrationen av vatten, den kan vara densamma på båda sidorna av ett semipermiabelt membran. Det som faktiskt driver osmosen är koncentrationen av osmotiskt aktiva ämnen/partiklar (t.ex. glukos, Na+, Cl- o.s.v.), och dessa osmotisk aktiva ämnen attraherar vatten - de har med andra ord en förmåga att suga åt sig vatten och hålla kvar det.

Så även om vattenkoncentrationen är densamma på båda sidorna av det semipermeabla membranet kommer vatten att genom osmos diffundera till den sidan som har den högsta koncentrationen av osmotiskt aktiva ämnen. Faktum är att koncentrationen av vatten påverkas väldigt lite, om ens alls.

Vattenpotentialen anger vilken energi som vattnet har, och vattenpotentialen påverkas av tryck(skillnader), höjd (gravitationsskillnad), osmos m.m..

Vattnets koncentration är en av flera faktorer som påverkar vattenpotentialen.

Jag hittade denna tråden lite sent, men testar att skriva iaf. Hur menar du att koncentrationen av vatten kan vara samma på båda sidor medan koncentration av de lösta ämnena (eller osmotiskt aktiva ämnen) är olika? Är inte koncentrationen av vatten direkt beroende av koncentrationen av lösta ämnen, d.v.s. ju högre koncentration lösta ämnen desto lägre koncentration vatten? Jag tänker på koncentrationen i procent (vet inte om det är det som blir fel, det hade ju kanske varit bättre att räkna den i mol/dm3 men jag vet inte hur volymen förändras när ett löst ämne adderas…)

Men jag resonerar i alla fall så här, och du får gärna rätta vad det är jag tänker fel; att om en vätska innehåller 3 % lösta ämnen, 97 % vatten- om man då adderar mer lösta ämnen så minskar ju vattenprocenten, mao vattnets koncentration är beroende av koncentrationen av lösta ämnen. Så om koncentrationen vatten är 97 % på båda sidor om ett semipermeabelt membran, då borde ju koncentrationen av det lösta ämnet vara samma, 3 %, också? 

Börja med att räkna ut koncentrationen av vatten i rent vatten.

mag1 Online 5698
Postad: 22 sep 20:15
sund20 skrev:
mag1 skrev:

Det som driver osmosen är inte koncentrationen av vatten, den kan vara densamma på båda sidorna av ett semipermiabelt membran. Det som faktiskt driver osmosen är koncentrationen av osmotiskt aktiva ämnen/partiklar (t.ex. glukos, Na+, Cl- o.s.v.), och dessa osmotisk aktiva ämnen attraherar vatten - de har med andra ord en förmåga att suga åt sig vatten och hålla kvar det.

Så även om vattenkoncentrationen är densamma på båda sidorna av det semipermeabla membranet kommer vatten att genom osmos diffundera till den sidan som har den högsta koncentrationen av osmotiskt aktiva ämnen. Faktum är att koncentrationen av vatten påverkas väldigt lite, om ens alls.

Vattenpotentialen anger vilken energi som vattnet har, och vattenpotentialen påverkas av tryck(skillnader), höjd (gravitationsskillnad), osmos m.m..

Vattnets koncentration är en av flera faktorer som påverkar vattenpotentialen.

Jag hittade denna tråden lite sent, men testar att skriva iaf. Hur menar du att koncentrationen av vatten kan vara samma på båda sidor medan koncentration av de lösta ämnena (eller osmotiskt aktiva ämnen) är olika? Är inte koncentrationen av vatten direkt beroende av koncentrationen av lösta ämnen, d.v.s. ju högre koncentration lösta ämnen desto lägre koncentration vatten? Jag tänker på koncentrationen i procent (vet inte om det är det som blir fel, det hade ju kanske varit bättre att räkna den i mol/dm3 men jag vet inte hur volymen förändras när ett löst ämne adderas…)

Men jag resonerar i alla fall så här, och du får gärna rätta vad det är jag tänker fel; att om en vätska innehåller 3 % lösta ämnen, 97 % vatten- om man då adderar mer lösta ämnen så minskar ju vattenprocenten, mao vattnets koncentration är beroende av koncentrationen av lösta ämnen. Så om koncentrationen vatten är 97 % på båda sidor om ett semipermeabelt membran, då borde ju koncentrationen av det lösta ämnet vara samma, 3 %, också? 

Generellt sätt kan en 3% (t.ex. vikt/volym procent) lösning göras genom att tillsätta 3g av ett ämne till 100 ml vatten. Men detta ämne upptar inte 3% av volymen av den resulterande lösningen. Tillsätts 3 ml alkohol till 97 ml vatten, blir volymprocenten 3%, men koncentrationen vatten minskar inte med 3%.

Om du testar att räkna ut koncentrationen av vattenmolekyler i vätskan vatten, som Smaragdalena föreslog, kommer det bli lättare att förstå hur det kommer sig.

Återkom om du fastnar eller vill fråga mer.

Svara Avbryt
Close