38 svar
783 visningar
mattegeni1 3223
Postad: 20 apr 2020 22:34

Vad betyder komponent?

Vad menas med första uppgiften förstår inte vad dom menar med vertikala komponent?

Smutstvätt 22947 – Moderator
Postad: 20 apr 2020 22:38

Ett snett kast kan delas upp i två komponenter, i princip "delar". Den ena "delen" (komponenten) är vertikal, dvs. går uppåt. Det är hastigheten i höjdled. Den andra "delen" är horisontell, dvs. går i sidled. 

JohanF 3787 – Moderator
Postad: 20 apr 2020 22:41

Hastighetens vertikala komponent= hastigheten längs y-axeln

Hastighetens horisontella komponent= hastigheten längs x-axeln

mattegeni1 3223
Postad: 20 apr 2020 22:47

jaha så dom frågar efter yleds hastighet vid 1,5 alltså dom frågar vad v0y är?

Smutstvätt 22947 – Moderator
Postad: 21 apr 2020 08:26

Japp!

mattegeni1 3223
Postad: 21 apr 2020 11:18

Jag förstår inte ad om menar med efter 1,5 s bildar en horisontell hastighetskomonent på +25,0 m/s är v0x +25,0 Eller vad är det som är 25,0?

Smaragdalena 73731 – Lärare
Postad: 21 apr 2020 11:59

Den horisontella hastighetskomponenten är konstant (om man bortser från luftmotståndet), men den vertikala komponenten varierar p g a gravitationen. 

Rita, och lägg upp bilden här!

Du vet en vinkel och den horisontella hastigheten. Vilken trigonometrisk funktion skall du använda för att beräkna den vertikala komponenten?

mattegeni1 3223
Postad: 21 apr 2020 12:06
Smaragdalena skrev:

Den horisontella hastighetskomponenten är konstant (om man bortser från luftmotståndet), men den vertikala komponenten varierar p g a gravitationen. 

Rita, och lägg upp bilden här!

Du vet en vinkel och den horisontella hastigheten. Vilken trigonometrisk funktion skall du använda för att beräkna den vertikala komponenten?

Jag tycker det är så konstiga lösningar långt ifrån formelbladet jag försöker bli bekväm med formelbladet och känna till allt men sen blandar dom räknesätt med formler och andra matematiska metoder som trigonometri går det inte bara räkna genom formler på formelbladet står det bara att man kan räkna v0*cos(a) eller v0*sin(a) vart kom tan ifrån helt plötsligt jag ger snart upp :(

Soderstrom 2680
Postad: 21 apr 2020 12:35

Du har sin (16)/cos (16) = tan 16

mattegeni1 3223
Postad: 21 apr 2020 12:38
Soderstrom skrev:

Du har sin (16)/cos (16) = tan 16

ja men varför räknar man trigonometri och inte utifrån formelbladet på formelbladet finns ingen formel som sager sin(a)/cos(a)=tan(a).......

Smaragdalena 73731 – Lärare
Postad: 21 apr 2020 12:39

Ja, man förväntar sig att du skall behärska åtminstone Ma1 och Ma2 när man läser Fy2. Trigonometriska formler, exempelvis, förutsätts det att du kan. Kan du inte det, behöver du lära dig det (alternativt repetera, om du har kunnat det). Att kunna kombinera olika formler med varandra är också en förmåga som man förutsätter att du har.

mattegeni1 3223
Postad: 21 apr 2020 14:41
Smaragdalena skrev:

Ja, man förväntar sig att du skall behärska åtminstone Ma1 och Ma2 när man läser Fy2. Trigonometriska formler, exempelvis, förutsätts det att du kan. Kan du inte det, behöver du lära dig det (alternativt repetera, om du har kunnat det). Att kunna kombinera olika formler med varandra är också en förmåga som man förutsätter att du har.

men jag trodde att om man behärskar formelsamlingen och blir bekväm med den så ska man kunna räkna kaströrelse men på vissa lösningar använder dom trigonometri och vissa använder dom formelblad och vissa andra derivata så nu vet jag inte längre vad jag ska använda när jag räknar kaströrelse....

Smaragdalena 73731 – Lärare
Postad: 21 apr 2020 15:19

Dessutom går väldigt många uppgifter att lösa på flera olika sätt.

mattegeni1 3223
Postad: 21 apr 2020 15:26
Smaragdalena skrev:

Dessutom går väldigt många uppgifter att lösa på flera olika sätt.

kan man räkna kaströrelse och endast använda formeler för kaströrelse eller måste man använda sig av derivata och trigonometri också för att kunna lösa det?

Smaragdalena 73731 – Lärare
Postad: 21 apr 2020 15:36

Som så många andra gånger, så beror det dels på hur uppgiften är formulerad, dels på vilken formelsamling du har.

mattegeni1 3223
Postad: 21 apr 2020 15:55
Smaragdalena skrev:

Som så många andra gånger, så beror det dels på hur uppgiften är formulerad, dels på vilken formelsamling du har.

som denna uppgift till exempel som jag laddat upp har räknat

25=v0*cos(16)<------- dividerar bort cos16 eftersom v0 är intressant 

25/cos(16)=26,00 m/s

nu vet jag inte hur jag ska fortsätta längre

Smaragdalena 73731 – Lärare
Postad: 21 apr 2020 16:07

Jag förstår inte varför de har brytt sig om att beräkna v1 (inte v0, som du har skrivit) -  det de frågar efter är ju hastigheten i y-led, som de kunde ha beräknat direkt.

mattegeni1 3223
Postad: 21 apr 2020 16:13 Redigerad: 21 apr 2020 16:13
Smaragdalena skrev:

Jag förstår inte varför de har brytt sig om att beräkna v1 (inte v0, som du har skrivit) -  det de frågar efter är ju hastigheten i y-led, som de kunde ha beräknat direkt.

ja jag förstår inte det heller.... men vad fick du att y blev? jag får det negativt räknade först att 

25/cos16=26 dvs v0

sen tog jag

26*sin16=7,17(avrundat)=v0y

y=7,17*1,5-9,82*1,5^2/2 som blir -0,2925....

något måste vara fel ?vart har jag gjort fel?

mattegeni1 3223
Postad: 21 apr 2020 16:14

jaha.... nu missförstod jag.. jag uppfattade det som att dom ville ha sträckan i yled men dom vill ha hastigheten i yled dvs v0y?

mattegeni1 3223
Postad: 21 apr 2020 16:18

25/cos16=26

26*sin(16)=7,166571251=7,2 m/s 

Smaragdalena 73731 – Lärare
Postad: 21 apr 2020 16:21

a) Vilken är den vertikala komponenten i bollens hastighet efter 1,5 sekunder? 

Vi vet att den horisontella komponenten är 25,0 m/s och att vinkeln är 16o. Då kan vi beräkna den vertikala komponenten m h a tangens.

b) Hur långt har bollen kommit horisontellt från startläget?

Förmodligen menar de efter 1,5 sekunder, men det är inte jättetydligt.

mattegeni1 3223
Postad: 21 apr 2020 16:28

ska man ens våga räkna på studieguiden de verkar ju vara nåt fel på typ alla uppgifter nästan? vet du ingen hemsida man kan räkna inom fysik? För fysik 1 fanns en bok med uppgifter endast för E nivå tyckte den var smidig i heurka vet man knappt vad som är E eller A då allt är blandat och det inte står vilket betygsnivå uppgiften ligger på

mattegeni1 3223
Postad: 21 apr 2020 18:43

jag förstår inte vad dom frågar efter på fråga 3... utgångshastighet är väl v0?

Jroth 1191 – Fd. Medlem
Postad: 21 apr 2020 18:52 Redigerad: 21 apr 2020 19:00
mattegeni1 skrev:

jag förstår inte vad dom frågar efter på fråga 3... utgångshastighet är väl v0?

Ja. Eller om du vill v0=vox2+voy2v_0=\sqrt{v^2_{ox}+v^2_{oy}}

Tänk på att de frågar efter absolutbeloppet av hastigheten, dvs farten.

mattegeni1 3223
Postad: 21 apr 2020 19:34
Jroth skrev:
mattegeni1 skrev:

jag förstår inte vad dom frågar efter på fråga 3... utgångshastighet är väl v0?

Ja. Eller om du vill v0=vox2+voy2v_0=\sqrt{v^2_{ox}+v^2_{oy}}

Tänk på att de frågar efter absolutbeloppet av hastigheten, dvs farten.

men hur ska man veta att det är den formeln den finns ju inte ens med på formelbladet?

Soderstrom 2680
Postad: 21 apr 2020 20:01

Det där är Pythagorassats. Du har båda komposanterna. Och du ska räkna hastighetsvektorn. Ett tips är att rita för då blir det enklare att se saker:)

Smaragdalena 73731 – Lärare
Postad: 21 apr 2020 20:06

Du förväntas kunna beräkna längden av en vektor utan att formeln finns på formelbladet. Pythagoras sats bör vara bekant.

mattegeni1 3223
Postad: 21 apr 2020 20:15

jag fick v0x till 26 och v0y till 7,17 förstår inte hur dom kan få 21,9 eller 33,2?

mattegeni1 3223
Postad: 21 apr 2020 20:16

25/cos16=26 <---v0x

26sin16=7,17<---v0y

Smaragdalena 73731 – Lärare
Postad: 21 apr 2020 20:46
mattegeni1 skrev:

jag fick v0x till 26 och v0y till 7,17 förstår inte hur dom kan få 21,9 eller 33,2?

Jag tycker facit är glasklart i sin förklaring här.

Du vill ha reda på utgångshastigheten i y-led. Du vet att hastigheten i y-led efter 1,5 sekunder är 7,2 m/s och att accelerationen är -9,82 m/s2. För en hastighet med konstant acceleration gäller det att v=v0+at. Man vet a och att v(1,5)=7,2. Sätt in dessa kända värden i formeln och lös ut v0. Detta värde blir 21,9 m/s.

Hastigheten i x-led är konstant 25 m/s. Ursprungshastigheten i y-led är 21,9 m. Farten är längden av hastighetsvektorn, så den kan beräknas med hjälp av Pythagoras sats.

mattegeni1 3223
Postad: 22 apr 2020 11:43
Smaragdalena skrev:
mattegeni1 skrev:

jag fick v0x till 26 och v0y till 7,17 förstår inte hur dom kan få 21,9 eller 33,2?

Jag tycker facit är glasklart i sin förklaring här.

Du vill ha reda på utgångshastigheten i y-led. Du vet att hastigheten i y-led efter 1,5 sekunder är 7,2 m/s och att accelerationen är -9,82 m/s2. För en hastighet med konstant acceleration gäller det att v=v0+at. Man vet a och att v(1,5)=7,2. Sätt in dessa kända värden i formeln och lös ut v0. Detta värde blir 21,9 m/s.

Hastigheten i x-led är konstant 25 m/s. Ursprungshastigheten i y-led är 21,9 m. Farten är längden av hastighetsvektorn, så den kan beräknas med hjälp av Pythagoras sats.

vart fick du 7,2 ifrån? det står ju efter 1,5 s bildar en vinkel på 16 grader och hastighetskomponent på 25,0 m/s?

mattegeni1 3223
Postad: 22 apr 2020 11:48

jahaaa nu förstår jag förlåt jag blandade ihop v0 med v0y 

mattegeni1 3223
Postad: 22 apr 2020 11:56

jag förstår inte när man ska räkna vy? hur ska jag veta om dom frågar efter vy eller v0y?  och vad betyder dom

v0=starthastighet

v0x=hastighet i xled

v0y=hastighet i yled

vy=??????

Jroth 1191 – Fd. Medlem
Postad: 22 apr 2020 12:09 Redigerad: 22 apr 2020 12:11

När något innehåller 0 betyder det tiden t=0, alltså begynnelse- eller start.

voyv_{oy} är begynnelsehastigheten i y-led.

vov_o är begynnelsehastigheten.

voxv_{ox} är begynnelsehastigheten i x-led

vyv_y innehåller ingen nolla, alltså den momentana hastigheten i y-led vid någon annan tidpunkt. t.ex. t=1.5s.

mattegeni1 3223
Postad: 22 apr 2020 12:36
Jroth skrev:

När något innehåller 0 betyder det tiden t=0, alltså begynnelse- eller start.

voyv_{oy} är begynnelsehastigheten i y-led.

vov_o är begynnelsehastigheten.

voxv_{ox} är begynnelsehastigheten i x-led

vyv_y innehåller ingen nolla, alltså den momentana hastigheten i y-led vid någon annan tidpunkt. t.ex. t=1.5s.

jag förstår inte vad du menar med momentana hastigheten kan du förklara enkelt och inte med fysik språk : /

mattegeni1 3223
Postad: 22 apr 2020 12:40

men en av er skrev i kommentarerna att man tar v0=v0x2+v0y2 men om vi ska räkna acceleration då blir det ju vy2+v0x2 ??????

Jroth 1191 – Fd. Medlem
Postad: 22 apr 2020 12:49
mattegeni1 skrev:

jag förstår inte vad du menar med momentana hastigheten kan du förklara enkelt och inte med fysik språk : /

voyv_{oy} är starthastigheten. Den ändras ju inte under kastet.

Man säger att voyv_{oy} är en konstant.

vyv_y är hastigheten i y-led utmed kastbanan. vyv_y är en funktionen av tiden t.

vy=vy(t)=voy-gtv_y=v_y(t)=v_{oy}-gt

vyv_y ändras hela tiden utmed kastbanan.

mattegeni1 3223
Postad: 22 apr 2020 12:58 Redigerad: 22 apr 2020 12:59
Jroth skrev:
mattegeni1 skrev:

jag förstår inte vad du menar med momentana hastigheten kan du förklara enkelt och inte med fysik språk : /

voyv_{oy} är starthastigheten. Den ändras ju inte under kastet.

Man säger att voyv_{oy} är en konstantvyv_y är hastigheten i y-led utmed kastbanan. vyv_y är en funktionen av tiden t.

vy=vy(t)=voy-gtv_y=v_y(t)=v_{oy}-gt

vyv_y ändras hela tiden utmed kastbanan.

ok jag förstår att v0y är starthastighet och vy är hastighet vid en specifik tidpunkt MEN en av er skrev att v0=v0y2+v0x2 eller hur? men om vi ska räkna med gravitation då blir det ju v0=vy2+v0x2  ??????

Smaragdalena 73731 – Lärare
Postad: 22 apr 2020 14:49

Utgångshastigheten v0 kan delas upp i två komponenter, v0x och v0y. Hasitgheten v(t) kan delas upp i två komponenter vx(t) och vy(t). Om du vet storleken på vx och vy, eller storleken på en av dem och vinkeln mellan hastighetsvektorn och horisontalplanet, så kan du räkna ut det du inte redan vet med hjälp av Pythagoras sats och trigonometriska funktioner.

Svara Avbryt
Close