3 svar
583 visningar
Kian595 är nöjd med hjälpen
Kian595 5
Postad: 27 mar 2022 20:56

Vad gör kolsyrans protolys ofullständig?

H2CO3 + H2O → HCO3 + H3O
HCO3+ H2O → CO3 + H3O

Är den en svag syra eftersom den protolyseras i två steg? Men det gör ju svavelsyra också, som är en stark syra? Ser inte vad som gör kolsyrans protolys ofullständig - alla protoner tas upp av vattenmolekylerna och blir oxoniumjoner ju

Smaragdalena 79477 – Lärare
Postad: 27 mar 2022 21:57

VARFÖR kolsyra är en svag syra kan man lära sig om man läser kemi på universitetet (men en hel del beror på att det bara är en liten del av alla kosyramolekyler som reagerar med vattnet och bildar kolsyra). På gymnasiet är det bara att acceptera att det är så.

Kian595 5
Postad: 28 mar 2022 09:47
Smaragdalena skrev:

VARFÖR kolsyra är en svag syra kan man lära sig om man läser kemi på universitetet (men en hel del beror på att det bara är en liten del av alla kosyramolekyler som reagerar med vattnet och bildar kolsyra). På gymnasiet är det bara att acceptera att det är så.

Tack! 

Teraeagle 20510 – Moderator
Postad: 28 mar 2022 10:34 Redigerad: 28 mar 2022 10:35

Det är faktiskt inte helt självklart varför kolsyra är så extremt svag, åtminstone inte för mig. Man kan rent generellt säga att ju fler syreatomer man lägger till i en oorganisk syra (oxosyra), desto starkare blir syran. Perklorsyra (HClO4) är en väldigt stark syra, klorsyra (HClO3) är lite svagare, klorsyrlighet (HClO2) ännu svagare och underklorsyrlighet (HClO) är svagast. Samma trend finns för andra oxosyror, t.ex. är svavelsyra (H2SO4) starkare än svavelsyrlighet (H2SO3). Kolsyra sticker dock ut där den är oväntat svag i relation till andra syror som innehåller tre syreatomer som klorsyra eller svavelsyrlighet.

Svara Avbryt
Close