2 svar
41 visningar
Hodlys Online 14
Postad: 5 nov 14:43

Vad har dubbelrot för funktion?

Hej!

Jag undrar vad dubbelrot har för funktion när det gäller en graf. Liksom här är lösning till en uppgift som lyder: "Vi antar att funktionen  y=f(x)  är en andragradsfunktion. Eftersom funktionen har en dubbelrot x=−5  kan den skrivas f(x)=k(x+5)^2." Liksom vad visar en debbelrot? Vad är egentligen en dubbelrot? Hur hänger det tillsammans med derivator och grafer? Tack!

Laguna 26920
Postad: 5 nov 17:12

Om ett andragradsuttryck har de två rötterna a och b så kan uttrycket skrivas k(x-a)(x-b), där k är nån konstant.

Om a och b är samma tal så kallas det för en dubbelrot.

När man tittar på kurvan så ser man det på att kurvan tangerar x-axeln där.

Att en funktion har en dubbelrot innebär att funktionen har två faktorer (med x) som är identiska.

Exempel 

  • f(x) = (x-4)2•(x-3) har en dubbelrot vid x = 4.
  • g(x) = (x2+2x+6)(x+1)2 har en dubbelrot vid x = -1.

Vad gäller grafen så kommer den att vara sådana att de tangerar x-xeln utan att korsa den vid dubbelroten

Se bild för graferna till exemplen ovan.

Svara Avbryt
Close