3 svar
79 visningar
Korra 2745 – Mattecentrum-volontär
Postad: 22 maj 2019 Redigerad: 22 maj 2019

Vad innebär att "kvadratkomplettera" ett uttryck?

Om jag ska kvadratkomplettera x2+2x+1x^{2}+2x+1 vad innebär det då egentligen? Min första gissning var att lösa ut vilka värden x som ger y=0  genom att använda kvadratkompletteringsmetoden. Men det rätta svaret var att man bara skulle skriva om det som (x+1)2Hur ska man tolka begreppet "Kvadratkomplettera" ? 

Det blev även fel när jag skulle lösa nästa uppgift: 
Kvadratkomplettera x2-6xHär är korrekt svar (x-3)2-9

Jag har ingen bra tolkning för kvadratkomplettering nu längre. Vad är den korrekta tolkningen ?

Dr. G 5433
Postad: 22 maj 2019 Redigerad: 22 maj 2019

Kvadratkomplettering handlar om omskrivningar av typen

ax2+bx+c=a(x-d)2+eax^2+bx+c= a(x-d)^2+e

d.v.s den linjära termen bakas in i en kvadrat. Övning:Uttryck d och e i a,b och c.

Aerius 191
Postad: 22 maj 2019

Att kvadratkomplettera innebär lägg till något till uttrycket så termer kan samlasihop med hjälp av kvadreringsreglerna. Som exempel

x2-6x.

Om vi adderar och subtraherar 9

x2 - 6x +9 - 9.

Ser vi att vi kan samla ihop termer med en kvadreringsregeln

(x - b)2 = x2 -2bx +b2,

och få

(x-3)2 - 9.

Okej, att kunna skriva om det för att kvadreringsreglerna ska kunna appliceras. 
Tack så mycket.

Svara Avbryt
Close