5 svar
34 visningar
Jagfattarnada17 11
Postad: 11 nov 14:59

Vad menas egentligen med en nisch inom ekologin?

Hejsan!

Jag har snart prov i ekologi, och tycker begreppet nisch är lite svårt. Enligt vår bok är definitionen på en ekologisk nisch ”Det specifika levnadsområde som en viss art anpassat sig till”,  men alla andra källor beskriver det snarare som en organisms specifika ”jobb” oxh vilken funktion den har. Vilket av dessa alternativ stämmer?

Och om det är som vår bok säger, dvs att nisch är specifika levnadsområde som en viss art anpassat sig till, vad är då skillnaden mellan habitat och nisch?

mag1 8310
Postad: 11 nov 15:51

Hej!

Jag har snart prov i ekologi, och tycker begreppet nisch är lite svårt. Enligt vår bok är definitionen på en ekologisk nisch ”Det specifika levnadsområde som en viss art anpassat sig till”,  men alla andra källor beskriver det snarare som en organisms specifika ”jobb” oxh vilken funktion den har. Vilket av dessa alternativ stämmer?

Begreppen har olika innebörd, men delar av dessa överlappar.

Lite förenklat kan nischen sägas beskriva hur organismen påverkar sin omgivning, och den roll som organismen fyller i den omgivningen. För t.ex. en groda kan nischen beskrivas som att grodan är "organismen som äter små insekter vid en flod med mycket lövträd, och där temperaturen är stadig mellan 5-25°C hela året".

Medans habitatet kan beskrivas som en fysisk miljön som organismen lever i. Där resurser i miljön gör det möjligt för arten att överleva och föröka sig. En organisms habitat kan t.ex. vara alla "floder med mycket lövträd där temperaturen är stadig mellan 5-25°C".

Men vid en del floder kan det finnas andra arter som "äter små insekter" t.ex. en fågelart. Så i just den miljön fyller inte grodan den nischen - där är det istället fågelarten som fyller den nischen (trots att habitaten är lika, och antigen grodan eller fågeln skulle kunna fylla nischen).

Jagfattarnada17 11
Postad: 11 nov 16:07

Okej, tack! Så nisch är mer vad organismen gör medan habitat är var den befinner sig? Eller ska befinna sig liksom.

mag1 8310
Postad: 11 nov 17:56

Nja, nischen är hur väl organismen passar in i en miljö, och vilken roll organismen fyller i nischen. Så det är både "vad organismen gör" och hur väl organismen passar in i miljön.

Habitatet är miljön där organismen lever, och är mer centrerad kring hur miljön påverkar organismen. Så det är kopplat till platsen, men det är inte alltid en geografisk plats som t.ex. fjällen. T.ex. löss har inte en geografisk plats som sitt habitat, för de kan leva i håret hos de flesta människor människor, och för vissa i pälsen hos vissa djur.

Jagfattarnada17 11
Postad: 11 nov 18:17 Redigerad: 11 nov 19:58

Okej, liksom hur en organism hittar mat, skydd, boplats och fungerar i en miljön?? Medan habitat handlar om var organismen hittar mat, skydd osv.?

 

mag1 8310
Postad: 11 nov 21:36 Redigerad: 11 nov 21:37
Jagfattarnada17 skrev:

Okej, liksom hur en organism hittar mat, skydd, boplats och fungerar i en miljön??

Ja lite så. Men även vilken mat organismen äter, och hur organismens ätande/liv påverkar de andra arterna i den miljön. Är organismen ett bytesdjur eller en art som äter bytesdjur m.m.

 

Medan habitat handlar om var organismen hittar mat, skydd osv.?

Ja, habitatet består av resurser som finns i organismens omgivning, och dessa resurser ger en chans att överleva. Lite förenklat kan habitatet beskrivas som det fysiska som organismen behöver.

Motsvarande att habitatet är det fysiska platsen där organismen lever, medans nischen beskriver vilken roll organismen fyller. Det finns flera fysiska platser där arten kan finnas, flera habitat. Men i varje habitat fyller arten en roll, rollen i den miljön är då artens nisch.

Svara Avbryt
Close