1 svar
17 visningar
Janekeberg11 340
Postad: 1 apr 17:28

Vad menas med lågriskdiagnoser?

" [...] det stora antalet lågriskdiagnoser vid
prostatacancer som gör att männen i större
omfattning slipper sjukskrivning och lever
länge med sin diagnos.".

Jag undrar vad som menas med "lågriskdiagnoser"?

mag1 5237
Postad: 1 apr 18:12

En lågriskdiagnos, är en diagnos där risken för patienten klassas som låg. Så i det sammanhanget du frågade om, gällande prostatacancer hos (äldre) män, menas att:

bland alla män som får diagnosen prostatacancer, får en stor del av dessa män en diagnos med en låg risk för patienten. D.v.s. det är inte sannolikt att dessa män utvecklar aggressiva former av prostatacancer (risken för detta är helt enkelt låg). Och generellt så slipper patienter med en lågriskdiagnos (och "mildare" cancer) omfattande sjukskrivning/ingrepp, och kan därför leva längre med denna diagnos (ofta tills de avlider av andra orsaker än prostatacancer). Jämfört med männen som får en "högriskdiagnos", som istället drabbas hårdare och kräver mer behandling/sjukskrivning. Eller t.ex. bröstcancer hos kvinnor där risken för mer aggressivt utvecklande cancer kan vara högre (så motsvarande "medelriskdiagnos").

Svara Avbryt
Close