2 svar
63 visningar
Alvva 18
Postad: 20 jan 2021

Vad ska man tänka på när man analyserar skönlitteratur?

Någon som vet hur man analyserar skönlitteratur på A-nivå i svenska 2? Fattar inte det som står i betygskriterierna så ingen idé att hänvisa till dem. Vågar inte heller fråga läraren om hjälp för så får jag höra att jag borde vara mer självständig för att få ett högt betyg. Någon som har tips som har fått A i svenska 2 eller som vet vad som krävs. Vad ska man ha med i en analys för att den ska vara på A-nivå?

41EX 117
Postad: 23 jan 2021

Jag tror ändå det är viktigt att förstå vad som står i betygskriterierna

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

Fast det är ju lättare sagt än gjort. Förenklat borde du läsa några böcker från olika epoker och förmedlar och diskuterar dess innehåll på ett nyanserat sätt. Om jag tolkar sista meningen rätt borde du koppla verken du läst till nutida åsikter och sånt i samhället.

Lazulit 8
Postad: 24 jan 2021

Jag antar att du arbetar med litteraturhistoria och analyserar någon form av skönlitterär text från någon specifik epok? Om så är fallet, försök främst att lista vad som är typiskt för just den epoken och skriv sedan var du hittar dessa drag i den text du analyserar. Argumentera med hjälp av citat från texten. Ytterligare saker som kan vara viktiga är till exempel hur samtidens idéer kan ha påverkat författaren, varför denna text är relevant än idag och så vidare.

Beskriv gärna uppgiften något tydligare så är det lättare att komma med tips:)

Svara Avbryt
Close