6 svar
59 visningar
N00R är nöjd med hjälpen
N00R 1199
Postad: 1 jun 15:53

Vad ska man veta inför ett kemi prov

Hej alla!

Jag har ett kemi prov om 2 dagar,

Vad exakt brukar man träna på som oftast kommer upp på provet?

Tacksam för svar!

Mesopotamia 1095
Postad: 1 jun 16:17 Redigerad: 1 jun 16:18

Hej,

Det är helt omöjligt för oss att veta; du har inte skrivit vad det handlar om.

Det du borde kunna till 100% är det som din lärare gått igenom på lektionera / finns i utdelningsmaterialet.

Lyckat till.

N00R 1199
Postad: 1 jun 16:22

Hej Mesopotamia,

Brukar inte de flesta prov i kemi 2 handla om samma sak?

Alltså det är ju till sist en kurs som de flesta läser.

Alltså klart kommer de inte hämta en religionsfråga i ett kemi prov, förstår du vad jag menar?

Min fråga var bara "vad som kan komma" eller mer som jag skrev "vad oftast brukar man träna på inom kemi 2".

Tack!

Mesopotamia 1095
Postad: 1 jun 16:34

Ett kemiprov kan antingen vara ett kapitelprov eller ett kursprov, du kommer få olika svar på din fråga beroende på vilken typ. Jag gissar att det är ett kursprov eftersom läsåret snart är slut, och då kan allt av det som står nedan komma:

Reaktionshastighet och kemisk jämvikt

 • Reaktionshastighet, till exempel katalysatorers och koncentrationers inverkan på hur fort kemiska reaktioner sker.
 • Faktorer som påverkar jämviktslägen och jämviktskonstanter.
 • Beräkningar på och resonemang om jämviktssystem i olika miljöer, till exempel jämviktssystem i världshaven, i människokroppen och inom industriella processer.

Organisk kemi

 • Olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och reaktivitet.
 • Reaktionsmekanismer, inklusive kvalitativa resonemang om, hur och varför reaktioner sker och om energiomsättningar vid olika slags organiska reaktioner.

Biokemi

 • Det genetiska informationsflödet, inklusive huvuddragen i de biokemiska processerna replikation, transkription och translation.
 • Huvuddragen i människans ämnesomsättning på molekylär nivå.
 • Proteiners struktur och funktion, med speciellt fokus på enzymer.

Analytisk kemi

 • Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel masspektrometri och spektrofotometri.
 • Resonemang om provtagning, detektionsnivå, riktighet och precision samt systematiska och slumpmässiga felkällor.

Kemins karaktär och arbetssätt

 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden och hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.
 • Avgränsning och studier av problem och frågor med hjälp av kemiska resonemang.
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
 • Frågor om etik och hållbar utveckling kopplade till kemins olika arbetssätt och verksamhetsområden.
N00R 1199
Postad: 1 jun 16:37

Tackkkk så jättttee mcykkkeeeet, 

du hjälpte mig mycket.

Och ja du gissade rätt det är ett kursprov.

Mesopotamia 1095
Postad: 1 jun 16:38

Lycka till på provet!

N00R 1199
Postad: 1 jun 16:44

Tack!

Svara Avbryt
Close