1 svar
32 visningar
ivana89 8
Postad: 27 mar 17:26

Väderstation del 2

Nu jobbar jag med den andra delen av uppgiften Väderstation. Jag är nästan klar med programmet men får upp ett litet fel.. under case: "S" är temp understrucken med rött på raden  for (int i = 0; i < temp.Length; i++)
Jag får upp felet Use of unassigned local variable 'temp'..
Jag har skapat vektorn temp under case "L": eftersom användaren ska ha möjlighet att välja själv hur många temperaturer hen vill lägga i.
Är det någon som kan hjälpa mig att lösa problemet?

bool minBool = true;
      
      while (minBool)
      {
        
        Console.WriteLine("\t[L]ägg till temperaturmätning" +
          "\n\t[S]kriv ut alla temperaturer och medeltemperatur" +
          "\n\t[T]a bort temperaturmätning" +
          "\n\t[A]vsluta");
        
        Console.Write("Välj: ");
        string menyVal = Console.ReadLine();
        
        switch (menyVal.ToUpper())
        {
          case "L":
            Console.Write("Ange antal temperaturer som du har mätt upp: ");
            string str = Console.ReadLine();
            int size = Convert.ToInt32(str);
            double[] temp = new double[size];
            for (int i = 0; i < temp.Length; i++)
            {
              //Läs in värdet
              Console.Write("Ange temperatur " + i + ": ");

              double element = double.Parse(Console.ReadLine());
              //Lägg in värdet i vektorn på index i
              temp[i] = element;
            }
            break;
          case "S":
            
            double summa = 0;
            for (int i = 0; i < temp.Length; i++)
            {
              Console.WriteLine("Temperaturerna är: " + temp[i]);
              summa = summa + temp[i];


            }
            Console.WriteLine("Medans medelsumman för dom är: " + summa / temp.Length);

            Console.ReadLine();
            break;
          case "T":
            Console.WriteLine("Välj ett index för vilken temperatur du vill ta bort : ");

            for (int i = 0; i < temp.Length; i++)
            {
              Console.WriteLine("Index: {0} Tal: {1}", i, temp[i]);

            }
            Int32.TryParse(Console.ReadLine(), out int index);

            if (index >= 0 && index < temp.Length) // Kollar så att indexvärdet är högre än noll och mindre än längden av vektorn. Felhantering

            {

              Console.WriteLine("Du valde index: " + temp[index]);

            }
            Console.WriteLine("Vill du skriva en ny temperatur? j/n");
            string svar =Console.ReadLine();
            if (svar == "j" || svar == "J")
            {
              Console.WriteLine("Skriv in en ny temperatur: ");
              double nytt = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
              temp[index] = nytt;
            }
            else
            {

            }
            break;
            
          case "A":
            minBool = false;
            break;
          default:
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("\n\tOgiltligt val, välj ett menyval mellan L, S, T eller A!");
            Console.ReadLine();
            break;

        }
      }

        
    
emilg 440
Postad: 29 mar 15:23

Du kan inte använda temp som är deklarerad under case "L" under "S". 

Svara Avbryt
Close