9 svar
2966 visningar
alex är nöjd med hjälpen
alex 275
Postad: 11 dec 2018 21:02

våglängd

I figuren återges ett förenklat energinivådiagram för en atom. Då atomen övergår från nivå A till grundtillståndet utsänds elektromagnetisk strålning av våglängden 240 nm. Då atomen övergår från nivå B till C utsänds strålning av våglängden 1240 nm. Vid övergången från A till C utsänds strålning med våglängden 410 nm.

a)Vilken våglängd skall den strålning ha, som exciterar atomen från grundtillståndet till nivå C?
b) Vilken energi (i enheten eV) har nivån B om grundtillståndet svarar mot 0 eV?
Figuren är inte skalriktig

a) ska vi anta att f (lång) = f(A till C)+ f(C till grundtillstånd)

b) har jag ingen aning

Bubo 2974
Postad: 11 dec 2018 22:10

Vad är sambandet mellan en fotons våglängd och dess energi?

Vilken energi har alltså en foton med våglängd 240 nm?

Kommer du vidare?

Smaragdalena 54758 – Lärare
Postad: 11 dec 2018 22:14

Börja med att räkna ut energinivåerna för nivå A, B och C i enheten eV.

alex 275
Postad: 12 dec 2018 19:23

jag har fått de värden 


Frekvensen för A till grundtillståndet är 1,25*10^15 Hz

Energin i elektronvolt för A till grundtillståndet 5,169ev

Frekvensen B till C blev 0,241*10^15 Hz

Energin blev 1ev

Frekvensen för A till C blev 0,731*10^15 Hz

Energin för A till C blev 3,0 ev

hur ska vi använda de för att lösa uppgift a och b?

hur ska de ser ut om vi ligger de i en diagram?

Smaragdalena 54758 – Lärare
Postad: 12 dec 2018 19:44

Energin i elektronvolt för A till grundtillståndet 5,169ev

Skriv alltså in värdet 5,169 eV i diagrammet du redan har.

Energin för A till C blev 3,0 ev

Energin för C-nivån är alltså 3,0 eV lägre än för A-nivån. Skriv in 2,169 eV i diagrammet.

Energin [från B till C] blev 1ev

Nivå B ligger alltså 1,0 eV ovanför C-nivån. Skriv in 3,169 eV i diagrammet.

Kan du lösa uppgift a) och b) nu?

alex 275
Postad: 12 dec 2018 20:17

a) våglängd =hc/deltaE

                 =hc/2,169

b) 3,169

Är det rätt ?

alex 275
Postad: 12 dec 2018 20:20

a) OBS vi ska beräkna energi i J

alex 275
Postad: 14 dec 2018 07:52

.

alex 275
Postad: 14 dec 2018 12:39

Har jag rätt med a??

Är b rätt??

toni 11
Postad: 12 feb 2019 22:08

jag förstår inte hur räknade ni energi här i J?

Svara Avbryt
Close