villsovaa är nöjd med hjälpen
villsovaa 915
Postad: 28 maj 2022 22:53

Väjningsplikt

Hej!

Har man alltid väjningsplikt mot gående oavsett om det är ett övergångsställe eller inte? Rent begreppsmässigt alltså? Förstår ju själv att om nån börjat gå över en väg utan övergångsställe att man stannar för att inte köra på personen, men om det skulle ske en olycka då, vem har fel, jag som körare, eller den gående som gick över vägen utan övergångsställe?

Teraeagle 20392 – Moderator
Postad: 29 maj 2022 00:01 Redigerad: 29 maj 2022 00:06

7 kap. 3 § Trafikförordningen:

”Gående skall korsa en kör- eller cykelbana på ett övergångsställe. Om det inte finns något övergångsställe i närheten, skall gående i stället korsa kör- eller cykelbanan tvärs över denna och helst vid en vägkorsning.

Kör- eller cykelbanan skall korsas utan onödigt dröjsmål.”

Som gående verkar man alltså ha ansvar för att korsa körbanan på ett visst sätt. Jag hittar ingenting i Trafikförordningen som säger något om att man som bilist är skyldig att väja för gående utanför ett övergångsställe. Däremot finns det lagar kring att man ska anpassa hastigheten efter situationen och visa hänsyn till medtrafikanter, annars kan man dömas för t.ex. vårdslöshet i trafik. Se Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 1 §:

”Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter.

Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år. Lag (1994:1416).”

Min tolkning är att det nog kan skilja en del från fall till fall. Om du kör på en gående som går över en landsväg en mörk kväll så skulle det kunna ses som vårdslöshet ifall du inte har reducerat hastigheten eftersom situationen med mörkret kräver det. Om du däremot kör sakta men ändå krockar så är det en förmildrande omständighet för din del. Troligen skulle det inte leda till någon påföljd i sådant fall så länge du inte är trött, onykter eller liknande.

Det är nog värre att köra på en som går över gatan i stan eftersom man i en sådan situation förväntas vara mer uppmärksam som bilförare, dessutom hålla väldigt låg hastighet. Då lär det vara större risk att man åker dit för vårdslöshet i trafik.

villsovaa 915
Postad: 29 maj 2022 16:49
Teraeagle skrev:

7 kap. 3 § Trafikförordningen:

”Gående skall korsa en kör- eller cykelbana på ett övergångsställe. Om det inte finns något övergångsställe i närheten, skall gående i stället korsa kör- eller cykelbanan tvärs över denna och helst vid en vägkorsning.

Kör- eller cykelbanan skall korsas utan onödigt dröjsmål.”

Som gående verkar man alltså ha ansvar för att korsa körbanan på ett visst sätt. Jag hittar ingenting i Trafikförordningen som säger något om att man som bilist är skyldig att väja för gående utanför ett övergångsställe. Däremot finns det lagar kring att man ska anpassa hastigheten efter situationen och visa hänsyn till medtrafikanter, annars kan man dömas för t.ex. vårdslöshet i trafik. Se Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 1 §:

”Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter.

Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år. Lag (1994:1416).”

Min tolkning är att det nog kan skilja en del från fall till fall. Om du kör på en gående som går över en landsväg en mörk kväll så skulle det kunna ses som vårdslöshet ifall du inte har reducerat hastigheten eftersom situationen med mörkret kräver det. Om du däremot kör sakta men ändå krockar så är det en förmildrande omständighet för din del. Troligen skulle det inte leda till någon påföljd i sådant fall så länge du inte är trött, onykter eller liknande.

Det är nog värre att köra på en som går över gatan i stan eftersom man i en sådan situation förväntas vara mer uppmärksam som bilförare, dessutom hålla väldigt låg hastighet. Då lär det vara större risk att man åker dit för vårdslöshet i trafik.

Tack för svaret och klargörandet!

Svara Avbryt
Close