0 svar
43 visningar
rainmore 1
Postad: 14 jan 2020

Val av fördelning vid beräkning av medelfel?

Jag försöker gå igenom övningsuppgifter. Jag har försökt att sätta mig in i tillämpning av formler men inte helt lyckats. 

Grund: Antag att det finns 7 miljoner personer som får rösta. Man gör en vallokalsundersökning där n = 8000. Därefter vill man beräkna felmarginalen på resultatet för ett visst parti i denna undersökning där
p^ visade sig vara ungefär 10% för just det partiet. Hur fås felmarginalen fram? Felmarginal är väl här samma som medelfelet utifrån punktskattningen. Vid en normalfördelning fås medelfelet genom standardavvikelsen delat med roten av n. Men här används inte normalfördelning. Vid punktskattning med populationsandel p=x¯, är det då givet Bernoullifördelning (binär data),  Bin(1,p),  och att medelfelet blir p^q^ / n-1 och sedan roten av det, då n är ett högre tal som här? Har inte tyckt att det material jag har förklarar förståeligt

Svara Avbryt
Close