0 svar
105 visningar
Ronxmaine är nöjd med hjälpen
Ronxmaine 8
Postad: 7 feb 2022 13:38

Val av produktkalkyl

Hej Alla, 

 

Behöver hjälp med att välja vilken kalkyleringsmetod som är lämpligast för detta företag och varför? 

 

Jag har följande val att välja på: 

a) Gör en kostnad- intäktsanalys för en ”produkt”
b) Gör en periodkalkyl för en ”produkt”. –
c) Gör en orderkalkyl för en ”produkt”
d) Gör en bidragskalkyl för en ”produkt”Du har börjat som projektanställd på ett mindre företag som tillverkar lampor efter kundens
önskemål. Man köper in färdiga stommar, trädetaljer och tyg, men kunden väljer den unika
lampan genom att själv kombinera trädetaljer och tyg. När lamporna är färdiga emballeras de och
levereras till kunden. Under de senaste åren har lönsamheten för företaget varit ganska god. Det
senaste året var dock trenden vikande och man visade ett mycket sämre resultat än väntat.

För att försöka reda ut orsaken ber man din om hjälp. Företaget har inte brytt sig så mycket om
det där med uträkningar och siffror. Din uppgift blir nu att upprätta någon form av kalkyl
med hjälp av den information du får. Någon frågar om du tänker använda dig av någon av de
”nya” modellerna som används så som ABC-kalkylering och Benchmarking.

Man ber dig också om råd hur man ska agera angående en förfrågan från en av de största
kunderna företaget har. Kunden undrar vilket som är det absolut lägsta priset man kan erbjuda om
kunden själv tillhandahåller tyget till de 20 lampor man vill beställa. Kunden kan mycket väl
tänka sig att byta leverantör om företaget inte kommer med ett bra pris.

Den information företaget kan bidra med är följande
• Lönekostnader som kan hänföras till en viss order är 700 000 kr per år. Direkta
materialkostnader uppgår till 650 000 kr per år.
• Tillverkningsomkostnaderna är följande (per år i kkr.)
o Maskinkostnad (avskrivning) 200
o Lokaler 80
o Arbetsledning 50
o Tillsatsmaterial (sytråd etcetera) 50
o Diverse TO 300 (hälften rörlig kostnad)
• Man antar att man har en genomsnittlig lagringstid på 3 månader på råmaterialet och på
det anser man att man ska ha en kalkylmässig ränta på 10 %.
• För kontoret har man följande kostnader (per år i kkr.)
o Löner till kontorspersonal 50
o Andra administrativa kostnader 100 


För att kunna redovisa dina slutsatser på ett bra sätt bör du skriva en rapport. Den bör innehålla
följande:
• Ett förslag på kalkyl (inklusive beräkning i Excell)

• Förklaring till val av kalkyl och hur kalkylen ska kunna följas upp. Du bör också tala om
vilka alternativa tillvägagångssätt som finns.

• En tillämpning av modellen på en ”exempelorder” för vilken följande gäller (i kr/ st.)
o Inköp stomme 50; plus frakt 5
o Trä 15
o Tyg 60
o Emballage 25
o Syarbete, ackordslön 70
o Påsättning av tyg, ackordslön 100
o Sociala kostnader (arbetsgivaravgift) 32 % av lönen
o Det genomsnittliga försäljningspriset för en lampa är 800 kr

• Ett svar på frågan om ABC-kalkylering och Benchmarking skulle kunna vara något för
det här företaget? Varför? /Varför inte?
• Ett förslag på lägsta pris till kund. (inklusive beräkning). Utgå från ”exempelordern”


Tacksam för snabbt svar!

Ronny

Svara Avbryt
Close