3 svar
379 visningar
renv är nöjd med hjälpen!
renv 204
Postad: 18 feb 2019

Välj lägesmått

Uppgift 5312Jag har räknat ut medelvärdet: 3*8+8*4+5*10+6*632=4,4375 dygn per patient. Medianen och typvärdet vet jag vad de innebär. Medianen är det tal i mitten av samtliga värden och typvärdet det mest förekommande värdet. Jag har nu två värden att ta ställning till: antalet vårddygn och antalet patienter. Hur ska jag välja medianen och typvärdet från dem?

Du har sammanlagt 32 patienter. Eftersom det är ett jämnt antal, blir medianen medelvärde mellan "patient 16" och "patient 17". "Patient 16" var inlagd i 4 dagar, "patient 17" var inlagd i 17 dagar. Vilken blir medianen?

Det var 10 patienter som var inlagda i 5 dygn. Det är fler än något annat värde. Alltså blir typvärdet 5 dygn.

renv 204
Postad: 18 feb 2019
Smaragdalena skrev:

Du har sammanlagt 32 patienter. Eftersom det är ett jämnt antal, blir medianen medelvärde mellan "patient 16" och "patient 17". "Patient 16" var inlagd i 4 dagar, "patient 17" var inlagd i 17 dagar. Vilken blir medianen?

Det var 10 patienter som var inlagda i 5 dygn. Det är fler än något annat värde. Alltså blir typvärdet 5 dygn.

 Jag började inledningsvis skriva ned antalet vårddygn och sedan och antalet patienter, och försökte para ihop dem för att få ut en median. Men jag förstod att man inte skulle lösa uppgiften riktigt så.

 

Nu har jag ställt upp antalet dagar varje patient var inlagd från minst antal dagar till flest antal dagar. Medianen är 4,5 eftersom patient sexton var inlagd 4 dagar medan patient sjutton var inlagd i 5 dagar. Medelvärdet av 4 och 5 är 4,5 då 4+52=4,5 är medianen i antalet vårddygn per patient.

Typvärdet är 5 i och med att 10 patienter låg inlagda i fem dygn vardera. Typvärdet är det värde som förekommer flest antal gånger. 5 är typvärdet för antalet dygn per patient. Stämmer då sambandet 5 patienter * 10 dygn låg varje patient inlagt = 50 dygn totalt. Och antalet dygn totalt / antalet patienter = 5, är typvärdet. Vet inte om det är en variant som behövs, men sambandet stämmer väl för att beräkna typvärdet.

Bild på lösning

För att få fram typvärdet räcker det att titta efter vilket värde som förekommer flest gånger - vilket värde som är mest typiskt, alltså.

Svara Avbryt
Close