5 svar
48 visningar
Tandläkarstudenterna är nöjd med hjälpen
Tandläkarstudenterna 34
Postad: 23 nov 2021 19:54

Van der Waals Bindning

Hej!

Jag har en teori: Alla molekyler som är opolära binds med Van der Waals bindningar. Alltså skulle ex. CO2 ha en Van der Waals bindning.

Stämmer detta?

Smaragdalena Online 65935 – Lärare
Postad: 23 nov 2021 20:27

Det stämmer att det inte finns några starkare bindningar än van der Waalsbindningar mellan olika oldioxidmolekyler. (Men det finns vdW-bindningar mellan ALLA molekyler, det är bara så att när det finns andra starkare intermolekylära krafter s spelar vdW ingen roll.)

Tandläkarstudenterna 34
Postad: 23 nov 2021 20:37

Men hur vet vi om ens starkaste bindning är vdw-bindning?

Smaragdalena Online 65935 – Lärare
Postad: 23 nov 2021 20:39

Om det inte finns någon annan starkare intermolekylär bindning (vätebindning, jon-dipolbindning, dipol-dipolbindning) så är det vdW som är starkast.

Tandläkarstudenterna 34
Postad: 23 nov 2021 20:41

Tack!

Jag började tänka på en sak. Min lärare har sagt att Delta Pauling behöver vara mer än 0.7 för att det ska kunna vara en dipol. Betyder det att om jag räknar ut delta Pauling till <0.7 så är det automatiskt en vdW-bindning.

Smaragdalena Online 65935 – Lärare
Postad: 23 nov 2021 21:32

Det verkar åtminstone troligt att det är så det är.

Svara Avbryt
Close