6 svar
214 visningar
Sjas 4
Postad: 31 jan 2022 15:54 Redigerad: 31 jan 2022 16:05

Värdemängd av en sammansatt funktion

Hej.

 

Uppgiften lyder:

Låt oss börja med att definiera f:]-,2]f:\mathbb{R} \to ]-\infty,2] enligt f(x)=-45sinπx-1f(x) = - \frac{4}{5} \sin{\left (\pi x \right )} - 1, och g:g:\mathbb{R}\to\mathbb{R} enligt g(x)=5x6g(x) = \frac{5 x}{6}. I den här inlämningsuppgiften ska vi studera den sammansatta funktionen hh av ff och gg, vilken uppfyller h(x)=f(g(x))h(x)=f(g(x)) för alla xx i dess definitionsmängd.

 

Jag har fastnat på en deluppgift av uppgiften där jag ska bestämma värdemängden för den sammansatta funktionen h(x)=f(g(x))h(x)=f(g(x))

 

Jag har tidigare tagit fram ett uttryck för den sammansatta funktionen:

h(x)=-45sin5πx6-1h(x) = - \frac{4}{5} \sin{\left(\frac{5\pi x}{6} \right )} - 1

 

Jag har även tagit fram definitionsmängden och målmängden för funktionen:

Definitionsmängden är alla möjliga värden på den okända variabeln xx som kan stoppas in i funktionen. Målmängden är mängden av de värden som är tillåtna.

Funktionen gg anger definitionsmängden och funktionen ff anger målmängden.

Eftersom g:g:\mathbb{R}\to\mathbb{R} och f:]-,2]f:\mathbb{R} \to ]-\infty,2] får vi att:

h:]-,2]h:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\to ]-\infty, 2] alltså

h:]-,2]h:\mathbb{R}\to ]-\infty, 2]

 

Nu ska jag bestämma värdemängden och det är här jag är lite osäker på vad som gäller. Jag har tittat på andra liknande trådar och förstått att man kan testa sig fram för att se ett mönster och utifrån detta bestämma värdemängden. Jag vet att sinus har värdemängden [-1,1][-1,1]

Enligt definitionsmängden kan jag stoppa in vilket reelt tal x som helst. Men det är här jag blir osäker. Vilka reela tal kan jag testa för? När jag testat mig fram för x=-1x = -1, x=0x = 0 och x=1x = 1 får jag -35-\frac{3}{5}, -1-1 och -75- \frac{7}{5}. Med jag har insett att det inte räcker att endast testa för dessa. Eftersom när jag testar vidare för x=2x = 2, x=3x = 3, x=4x = 4 och x=5x = 5 får jag 235-1\frac{2 \sqrt{3}}{5} - 1, -95-\frac{9}{5}, 235-1\frac{2 \sqrt{3}}{5} - 1 och -75- \frac{7}{5}.

Och när jag testar för några fler negativa värden, x=-2x = -2, x=-3x = -3 och x=-4x = -4 får jag -235-1-\frac{2 \sqrt{3}}{5} - 1, -15- \frac{1}{5} och -235-1-\frac{2 \sqrt{3}}{5} - 1.

 

Utifrån detta mönster kan jag se att värdemängden är -15- \frac{1}{5}, -235-1-\frac{2 \sqrt{3}}{5} - 1, -35-\frac{3}{5}, -1-1, -75- \frac{7}{5}, 235-1\frac{2 \sqrt{3}}{5} - 1, -95-\frac{9}{5}. Detta pga periodiciteten. 

 

Men jag är osäker. Är detta korrekt? Jag tänker på att reela tal inte bara består av heltal utan kan vara andra tal också. Hur ska jag tänka? Finns det ett annat sätt att ta fram vilka tal man ska testa för för att få värdemängden istället för att testa sig fram? 

Smaragdalena Online 73509 – Lärare
Postad: 31 jan 2022 16:12 Redigerad: 31 jan 2022 16:13
Sjas skrev:

Hej.

 

Uppgiften lyder:

..

Välkommen till Pluggakuten!

Man behöver ha dubbla dollartecken i början och slutet av varje LaTeX-sträng för att den skall bli riktig.Jag har försökt fixa detta åt dig, så att det skall gå att läsa det du har skrivit. Det skall bli intressant att se om jag har fått med alla ställen...

EDIT: Du hade fixat det snabbare än jag - och bättre.

Sjas 4
Postad: 31 jan 2022 16:14
Smaragdalena skrev:
Sjas skrev:

Hej.

 

Uppgiften lyder:

..

Välkommen till Pluggakuten!

Man behöver ha dubbla dollartecken i början och slutet av varje LaTeX-sträng för att den skall bli riktig.Jag har försökt fixa detta åt dig, så att det skall gå att läsa det du har skrivit. Det skall bli intressant att se om jag har fått med alla ställen...

EDIT: Du hade fixat det snabbare än jag - och bättre.

Jag insåg att jag behövde ha dubbla $$. Är van vid endast en $ med laTeX. 

Bubo 6501
Postad: 31 jan 2022 16:26

g(x) får väl inte bli större än 2? Som jag förstår definitionen av f tar den inte större argument än så.

Sjas 4
Postad: 31 jan 2022 16:40
Bubo skrev:

g(x) får väl inte bli större än 2? Som jag förstår definitionen av f tar den inte större argument än så.

g(x)g(x) har definitionsmängden \mathbb{R} och målmängden \mathbb{R}. Så som jag förstått det så kan den ta in vilka reela tal som helst och resultera i vilka reela tal som helst. ff har definitionsmängden \mathbb{R} och målmängden [-,2][-\infty,2]. Alltså att den kan ta in vilka reela tal som helst men att resultatet kommer ligga i intervallet [-,2][-\infty,2]

Bubo 6501
Postad: 31 jan 2022 17:07

Ja, fel av mig. Nu ser jag det.

Sjas 4
Postad: 31 jan 2022 18:21 Redigerad: 31 jan 2022 18:25

Nu har jag klurat lite mer och tänkt som så att man kanske kan skriva värdemängden som Vf=h(x)|x=5x6|xV_f = {h(x) | x \in \mathbb{R}} = {\frac{5x}{6} | x \in \mathbb{R}}

Eftersom sinus är periodiskt så kommer funktionen att anta några värden innan den börjar om igen. Som definitionen av värdemängden ovan säger så kan jag stoppa in vilket reelt tal som helst och resultatet kommer vara en del av värdemängden och alltid inom funktionens målmängd. 

 

Funkar det att skriva värdemängden på så sätt eller måste jag ange värdemängden?

Svara Avbryt
Close