10 svar
199 visningar
MELINA_0111 70 – Avstängd
Postad: 23 okt 2019

värden för hämningzonernas storlek/antibiotikaresistent bestämning/labb

har gjort denna labbrationen  nu när jag ska skriva resultat förstår inte hur jag ska göra ,vad menas med fyll i dina egna värden för hämningszonernas storlek? är det nått ag ska räkna ut? och i så fall hur ,plus undrar o jag skrivit rätt för god hämmande förmåga osv., då jag skriver förkortningarna för antibiotikarna skrev såhär K -,E+,F-,M+,N-,P+,S-,T+ 

labrationen jag gjorde står här under 

Varje grupp behöver:
70%-ig etanol
En övernattskultur av vardera B. subtilis och E. coli.
En mikropipett, 200 μl
2 agarplattor med NA eller LA
2 antibiotikaringar, (t.ex. mastring M11 eller S)
1 rackla. Racklan kan man göra själv genom att böja en glasstav eller lång pasteurpipett (av glas) till formen i bilden ovan.
Märkpenna
Spritlåga eller bunsenbrännare
1 vid bägare (t.ex. 250-ml bägare, låg modell, eller mindre kristallisationsskål) med T-röd för flambering av racklare och pincett
Gemensamt behövs:
Inkubator, 25-30°C
Gör såhär

Annons

Sterilisera din arbetsyta med 70%-ig etanol eller annat desinfektionsmedel, och tänd spritlågan.
Placera racklan och pincetten i bägaren med T-röd. Låt dem vara däri när du inte använder dem.
Märk upp agarplattorna i kanten av bottenplattan. Skriv dina initialer, dagens datum och vilken bakterie du tänker pytsa i.
Ta med hjälp av mikropipett ut 200 μl av den ena av övernattskulturerna och spruta ner den i rätt agarplatta. Tänk på att arbeta sterilt!
Tag ut racklan ur bägaren med T-röd, och flambera den genom att hastigt föra in den i spritlågan så att etanolen antänds. Håll inte kvar racklan inne i spritlågan; då mjuknar glaset, racklan böjer sig och blir obrukbar.
Låt racklan svalna en kort stund. Sprid sedan ut bakteriesuspensionen med hjälp av racklan. Det hjälper om du snurrar på plattan samtidigt som du stryker fram och tillbaka med racklan. Tänk på att sprida bakteriesuspensionen över hela plattan, även längst ut i kanten.
Upprepa steg 3-5 med den andra bakteriekulturen.
Flambera pincetten och placera antibiotikaringarna mitt på vardera platta. Man kan behöva trycka till mastringen på ”knopparna” något (lämpligen med pincetten), så att de säkert ligger an mot agarn och bakterierna. Tänk på att flambera pincetten innan du lägger på nästa antibiotikaring.
Inkubera plattorna upp-och-ner i 25-30°C i minst ett dygn.
Mät hämningszonernas diamter runt varje antibiotikalapp med mm-noggrannhet.
Frågor att besvara
Vilka olika antibiotika finns på den antibiotikaring du använde dig av?
Hur fungerar dessa antibiotika, sett ur biokemisk synvinkel?
Kopiera eller skriv av nedanstående tabell (antibiotikumen kan variera beroende på vilken mastring som används). Fyll i dina egna värden för hämningszonernas storlek.
Antibiotikum
B. subtilis
E. coli
Kloramfenikol


Erythromycin


Fusidinsyra


Oxacillin


Novobiocin


Penicillin G


Streptomycin


Tetracyklin


Kopiera eller skriv av nedanstående tabell (antibiotikumen kan variera beroende på vilken mastring som används). Fyll i "+" för god hämmande förmåga, "-" för dålig hämmande förmåga och "X" för ingen hämmande förmåga. Ange dina egna resultat och vad litteraturen (eller internet) anger.

G+
G-
Antibiotikum
Eget res.
Litt.
Eget res.
Litt.
Kloramfenikol
Erythromycin
Fusidinsyra
Oxacillin
Novobiocin
Penicillin G
Streptomycin
Tetracyklin
Hur förväntar du dig att hämningszonerna ska se ut runt de olika antibiotikalapparna för de båda bakterierna? Gör de det? Varför/varför inte?
Vad beror det på att B. subtilis och E. coli är olika känsliga för olika antibiotika?
Riskanalys
Laborationen är måttligt riskfylld. Tänk på att både 70%-ig etanol och T-röd är mycket brandfarliga. Vid allt arbete med bakterier bör man ha labrock på sig. De avlästa bakterieodlingarna får inte slängas med de vanliga soporna, utan måste först avdödas genom autoklavering.

MELINA_0111 70 – Avstängd
Postad: 24 okt 2019

kan någon hjälpa och visa hur jag ska beräkna jag tror det koncentrationsberäkning men vet inte rktigt hur 

MELINA_0111, det står i Pluggakutens regler att du skall vänta åtminstone 24 timmar innan du bumpar din tråd. /moderator

joculator 3402 – F.d. Moderator
Postad: 24 okt 2019 Redigerad: 24 okt 2019

Det står inget i labrationen om att du skall beräkna någon koncentration (eller så har jag missat det).

Har du fyllt i resten av labrationen? Visa.
Tabellen som skall användas får du gärna fota och lägga upp.

Har du mätt hämningszonernas storlek? Det är inget du räknar ut utan du bara mäter dem.

MELINA_0111 70 – Avstängd
Postad: 24 okt 2019

 

 

 

    mina egnavärden för hämmninstorleken är då jag mätte hämmnins zon diameter räknat  i mm ( milimeter)

                                               G+                                                           G-

   kloramfenikol                 2mm                                                     4mm

 

Erythromycin                   4mm                                                      6mm

 

fusidinsyra                   1,5mm                                                          4,9mm

 

oxacillin                         2,3mm                                                         5,9mm

 

novobiocin                      4,0 mm                                                      2,1 mm

 

 

pencillin                  4.0mm                                                           5,6mm

 

streptomycin           1,1mm                                                      2,8mm

 

tetracyklin                 3,4mm                                                     1,2mm

 

 

 

detta är vad jag o min klasskamrat mätte hämningszonerna till hur ska jag veta vilken som va resistes osv?

Det finns ingen fråga i labrationen om resistens. Vad är det du behöver hjälp med?

MELINA_0111 70 – Avstängd
Postad: 24 okt 2019

du hadderätt det var inget man skulle beräkna eller så, undrar om du kan kolla om jag skrivit rätt på mätningsvärden

                        för hämningszonerna,då jag skrev dem värden jag fick,kan jag då dra slutsats att dem resistenta bakterierna har 

                     ingen hämningszon jämfört med diametern på den antibiotika som verkar dvs är bakteriedödande plus förstår inte detta med bra hämmande och dålig hämande förmåga om du kan förklara menar dem om antibiotikans verkan för gramposetiv och gramnegativ ,

Kan du fota din tabell och lägga upp den?
Gärna hela labrationen med allt du gjort hittills. Det är väldigt svårt att se på det formatat du skrivit ovan.

Det du skrivit hittills är G+ och G-  inget om resistenta. Det vi ser (av dina värden) är bl.a. att Erythromycin inte bättre än Novobiocin på G-   var det vad ni förväntade er? Vad står det i literaturen?

MELINA_0111 70 – Avstängd
Postad: 24 okt 2019

 aha gjorde föl glömmde skriva vilka bakterier jag hade undersökt meddem olika antibiotika det var B.subtill och E.coli skriver om tabbelen här det min tabbel

                   
                                                                                G+                         G-

                                                                              B.subtilles           E.coli

kloramfenikol                                                 2mm                           4mm

Erythromycin                                                     4mm                      6mm

fusidinsyra                                                         1,5mm                  4,9mm

oxacillin                                                               2,3mm              5,9mm

novobiocin                                                            4,0 mm            2,1 mm


pencillin                                                                 4.0mm              5,6mm

streptomycin                                                          1,1mm               2,8mm

tetracyklin                                                              3,4 mm               1,29mm

MELINA_0111 70 – Avstängd
Postad: 24 okt 2019

ser mätvärden rätt ut?

MELINA_0111 70 – Avstängd
Postad: 25 okt 2019

någon som kan säga nåt om mina mätvärden som jaf fick i min labb vad jag kan se från tabellen är ju mindre denn bateriens diamter är destå resistens okänlig är den för antibiotika ur min perspektiv

Svara Avbryt
Close