1 svar
33 visningar
syon901 2
Postad: 3 maj 03:27

Värden skrivs över i vektor (uppgift bussen)

Hej!

Jag har de senaste dygnen arbetat med uppgiften bussen. Det mesta verkar funka men här är en del jag inte lyckas lösa. 

Exempel: Jag har 25 platser i min buss, jag fyller upp 3 platser [0][1][2]. Allt fungerar fint - jag kan sortera efter ålder osv. Men så fort jag väljer att fylla på med ytterligare 3 platser så skrivs dem in [3][4][5] och de  första 3 återgår till 0?

 class Buss
  {
    public int[] passenger = new int[25]; //vektor deklarerad
    public int new_passengers; //int där vi lägger det vi använder från vektorn
    public void Run()

    {
      Console.WriteLine("***************************");
      Console.WriteLine("Welcome to the bus!");
      Console.WriteLine("***************************");
      Console.WriteLine(" ");
      Console.WriteLine(" ");
      Console.WriteLine(" ");
      int menu; //int meny deklareras
      do
      {
        Console.WriteLine("***************************************************"); //menyn användaren ser
        Console.WriteLine("Chose an action:");
        Console.WriteLine("***************************************************");
        Console.WriteLine("1. Add passenger");
        Console.WriteLine("2. Check the age of all passengers.");
        Console.WriteLine("3. Calculate the total age of all passengers.");
        Console.WriteLine("4. Calculate the average age of the passengers.");
        Console.WriteLine("5. Identify the oldest passenger.");
        Console.WriteLine("6. Identify the youngest passenger.");
        Console.WriteLine("7. Identify passengers between chosen ages.");
        Console.WriteLine("8. Sort passengers after age. ");
        Console.WriteLine("0. Quit program. ");
        Console.WriteLine("***************************************************");
        Console.WriteLine(" ");


        menu = int.Parse(Console.ReadLine()); //översätter string till int


        switch (menu) //switch case meny 
        {
          case 1:
            Add_passenger();
            break;

          case 2:
            Print_buss();
            break;

          case 3:
            Calc_total_age();
            break;

          case 4:
            Calc_average_age();
            break;

          case 5:
            Max_age();
            break;

          case 6:
            Min_age();
            break;

          case 7:
            Find_age();
            break;

          case 8:
            Sort_buss();
            break;

          case 0:
            menu = 0;
            break;

          default:
            Console.WriteLine("This action is not available, please try again by typing a number from the menu (0 - 8).");
            break;
        }

      } while (menu != 0); //avslutas! 
    }
    public void Add_passenger() //metod för att lägga till passagerare 
    {
      Console.WriteLine("How many passengers would you like to add?");
      try //try catch för att vi endast vill ha siffror 
      {
        int size = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (size > 25) //endast siffror under 25 är ok 
        {
          Console.WriteLine("The bus doesn't have that many seats available, sorry."); //annars skrivs detta ut
        }
        else //om de skriver siffror under 25
        {
          for (int i = 0; i < size; i++) //så körs for-loopen
          {
            Console.WriteLine("Add a passenger by writing the age: ");
            int added_passengers = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //översätt svaret till int och lagra i vår variabel
            passenger[i] = added_passengers; //lagra i vektorn
            new_passengers++; //kör om på nytt           
          }
        }
      }
      catch
      {
        Console.WriteLine("You can only type in the passengers age, please try again."); //visas om de skriver bokstäver 
      }
    }

    public void Print_buss() //metod för att skriva ut alla passagerare 
    {
      for (int i = 0; i < new_passengers; i++) //for-loop som kör igenom alla_passagerare-variabeln

      {
        Console.WriteLine("This passenger is " + passenger[i] + " years old."); //skriver ut passagerarna i vektorn
        Console.WriteLine(" ");
      }
    }

    public void Calc_total_age() //metod för att räkna alla passagerares ålder
    {
      int sum = 0;
      for (int i = 0; i < new_passengers; i++) //for-loop som kör igenom alla_passagerare-variabeln
      {
        sum += passenger[i]; //läser in passagerarna från vektorn & adderar och lägger in i variabeln sum
      }
      Console.WriteLine("The total age of the passengers is " + sum + ".");
      Console.WriteLine(" ");
    }
    public void Calc_average_age() //metod för att räkna ut medelåldern
    {
      int sum = 0;
      for (int i = 0; i < new_passengers; i++) //for-loop som kör igenom alla_passagerare-variabeln
      {
        sum += passenger[i]; //läser in passagerarna från vektorn & adderar och lägger in i variabeln sum
      }
      double dsum = Convert.ToDouble(sum); //översätter till en double 
      double dsum1 = dsum / new_passengers; //räknar ut medelåldern
      Console.WriteLine("The passengers average age sums up to " + dsum1 + " years old.");
      Console.WriteLine(" ");
    }
    public int Max_age() //metod för att räkna ut maxåldern
    {
      int maxAge = 0; //ny variabel
      for (int i = 0; i < new_passengers; i++) //for-loop som kör igenom alla_passagerare-variabeln
      {
        if (passenger[i] > maxAge)
        {
          maxAge = passenger[i]; //lägger alla i vektorn i variabeln maxAge
        }
      }
      Console.WriteLine("The oldest passenger is " + maxAge + " years old.");
      Console.WriteLine(" ");
      return maxAge;
    }

    public int Min_age() //metod för att räkna ut minåldern
    {
      int minAge = 2000; //ny variabel
      for (int i = 0; i < new_passengers; i++) //for-loop som kör igenom alla_passagerare-variabeln
      {
        if (passenger[i] < minAge)
        {
          minAge = passenger[i]; //lägger alla i vektorn i variabeln minAge
        }
      }
      Console.WriteLine("The youngest passenger is " + minAge + " years old.");
      Console.WriteLine(" ");
      return minAge;
    }

    public void Find_age()
    {
      {
        Console.WriteLine("Whats the youngest age you want to search for?"); //användaren får välja lägsta ålder
        int low = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //lagrar i int
        Console.WriteLine("Whats the oldest age you want to search for?");
        int high = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Passengers between " + low + " and " + high + " sits on seats: ");
        for (int i = 0; i < new_passengers; i++) //for-loop som kör igenom "alla_passagerare"-variabeln
        {
          if (passenger[i] > low || passenger[i] > high) //identifierar spannet 
          {
            Console.WriteLine("Seat " + i); //skriver ut sätet
          }
        }
        Console.WriteLine(" ");
        Console.WriteLine("NOTE; There is 25 seats numbered between 0 and 24."); //eftersom det börjar på noll... 
      }
    }
    public void Sort_buss()
    {
      int max = passenger.Length - 1;
      for (int i = 1; i < max; i++)
      {
        int nrLeft = max - i;

        for (int j = 0; j < nrLeft; j++)
        {
          if (passenger[j] > passenger[j + 1])
          {
            int temp = passenger[j];
            passenger[j] = passenger[j + 1];
            passenger[j + 1] = temp;
          }
        }
      }
      for (int i = 1; i < passenger.Length; i++)
        Console.WriteLine(passenger[i]);
    }
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        var minbuss = new Buss(); //programmet
        minbuss.Run(); //körs
        Console.Write("Press any key to continue...");
        Console.ReadKey(true);
      }
    }
  }
}
Yngve Online 21586 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 3 maj 07:29 Redigerad: 3 maj 07:40

Nej du skriver över de första tre platserna när du lägger till passagerare.

Detta eftersom du alltid börjar loopen i Add_passenger vid 0.

Ett förslag är att du istället börjar loopen vid new_passengers.

(En annan brist i programmet är att det låter dig lägga till upp till 25 passagerare i taget.)

Svara Avbryt
Close