2 svar
21 visningar
Rorro är nöjd med hjälpen
Rorro 82
Postad: 4 jun 20:49

Varför anses Sverige vara ett rikt land?

Jag funderat på denna fråga och man ska även använda sig av tematiska kartor för att undersöka och bestämma ifall Sverige  är ett rikt land. 

Behöver hjälp

Teraeagle 13585 – Moderator
Postad: 4 jun 21:02 Redigerad: 4 jun 21:03

Det vanligaste måttet för att mäta rikedomen hos ett land är BNP/capita, dvs summan av värdet hos alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år delat med antalet invånare. Där ligger Sverige högt jämfört med många andra länder i världen:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_länder_efter_BNP_(PPP)_per_capita 

Nu säger ju inte det måttet något om hur resurserna inom landet är fördelade. Det kan vara så att en del av befolkningen är väldigt rik medan en annan del är väldigt fattig. Då kan man titta på andra mått, t.ex. hur stor andel av befolkningen som är läs- och skrivkunnig, medellivslängd m.m. Det kallas för Human Development Index (HDI) och även där ligger Sverige högt:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index 

Till sist kan man även kolla på saker som hur stora naturtillgångar som finns i landet. I Sverige har vi stora tillgångar i form av malm, skog och energikällor som vattenkraft. Exempelvis kommer över 90% av EU:s produktion av järnmalm från Sverige. Det finns även en del åkermark. 

Rorro 82
Postad: 4 jun 21:04

ahh tack så mycket, det var till stor hjälp!!!

Svara Avbryt
Close