Penna7575 36
Postad: 10 apr 20:49

Varför är det inflation?

Vad kan vara orsaker till att det råder inflation i ett land med högkonjunktur om landet även har bra in och uttransporter.

cforsberg 142
Postad: 13 apr 09:26 Redigerad: 13 apr 09:29

Inflationen har ju flera olika komponenter (https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/produktrelaterat/Fordjupad-information/alla-har-en-personlig-inflation/).

Det man framförallt kanske tänker på är kärninflationen (exkl. energi) och då tänker man på lönetrycket ex. som normalt drivs av en hög aktivitet i ekonomin - stor efterfrågan (dvs. högkonjunktur). Men det finns även energipriser i inflationen - dessa är till viss del volatila per definition och blir bara mer och mer så desto mer väderberoende tillgång vi bygger ut - ex. vindkraft, sol och så vidare.

 

Anledningen till varför inflationen är hög nu i Sverige kan väl enkelt sägas vara:

 • Störningar i försörjningskedjor
  • Sen innan pga covid, som fortsätter (Kina näst största stad är i lock-down nu - Shanghai)
  • Vi hade en blockad i typ 1v i en viktig farled - suezkanalen med fartyget ever given
  • Fortsatt pga kriget
 •  Energipriser
  • Dels på grund av vår energimix i Sverige (mer volatil energi - minst tillgång när efterfrågan är som störst, mest tillgång när efterfrågan är som minst)
  • Nu på senare tid på grund av kriget i Ukraina som gör att vi importerar energikrisen i Europa till Sverige genom sammanbundet el-nät
 • Stimulanser som pumpades ut under covid har till viss del bidragit till en ökad efterfrågan
 • Bas-effekter och annat:
  • Ex. så låg man lågt med höjningar av löner och hyror under covid, när sen ekonomin hämtade sig bra behöver man korrigera lite mer för att ta igen - då får du enstaka månader med stora utfall
  • I USA tjänade folk mer pengar på checkarna man där fick än att jobba, blev jättesvårt att få tillbaka folk i arbetskraften och till snabbmatsrestauranger ex. - man fick höja lönerna ganska ordentligt för att få personal

 • Energi behövs för att framställa och transportera det mest -> ett allmänt pristryck på in princip alla varor
 • Sen har vi brist på produkter kopplat till jordbruket (då mkt av insatsvaror kommer från Ukraina/Ryssland) samt till viss del även metaller.

 

Inflationen nu är som jag bedömer det mest på grund av störningar på utbudssidan, i ett normal fall hade vi inte haft denna inflation givet det efterfrågetryck som är i ekonomin. Priserna kommer inte falla tillbaka i närtid, däremot kommer inflationssiffrorna komma ner då vi anpassar oss till ett nytt normalläge.

Svara Avbryt
Close