6 svar
41 visningar
abcdefghijklmo 138
Postad: 12 jan 18:05

Varför är det så viktigt att bevara den biologiska mångfalden?

Hej, 

Jag har en fråga angående biologisk mångfald. Jag undrar varför det är så viktigt för den biologiska mångfalden att bevaras? Vad skulle hända om den inte fanns? Jag vet bland annat att den biologiska mångfalden är viktig då den minskar att hela populationen av en art slås ut på grund av en viss sjukdom och att det är en förutsättning för evolutionen men finns det andra faktorer som bör nämnas?

Tacksam för svar!  

mag1 3951
Postad: 12 jan 23:03
abcdefghijklmo skrev:

Hej, 

Jag har en fråga angående biologisk mångfald. Jag undrar varför det är så viktigt för den biologiska mångfalden att bevaras? Vad skulle hända om den inte fanns? Jag vet bland annat att den biologiska mångfalden är viktig då den minskar att hela populationen av en art slås ut på grund av en viss sjukdom

Hur definierar du biologisk mångfald? När en art slås ut så påverkas den artens population, men påverkan behöver inte nödvändigtvis bli stor för andra arter.

 

och att det är en förutsättning för evolutionen men finns det andra faktorer som bör nämnas?

Att biologisk mångfald är en förutsättning för evolution behöver du motivera och underbygga. T.ex. om du tänker dig att livet på jorden uppstod ifrån ett begränsat antal encelliga organismer (d.v.s. ingen mångfald alls) så verkar evolutionen ske oberoende av mångfald.

abcdefghijklmo 138
Postad: 12 jan 23:09

Jag definierar biologisk mångfald som en genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystemen. Kort fattat är det en förutsättning för allt liv på jorden. Det kan t.ex. handla om hur många arter det finns i ett område, hur stor genetisk variation det finns inom en art, hur många naturtyper eller ekosystem det finns inom ett visst område t.ex. ett land osv.  

abcdefghijklmo 138
Postad: 12 jan 23:13

När det gäller förutsättning för evolution vet jag redan hur jag ska resonera. Men min fråga vid det här fallet var om det finns andra saker som också beskriver varför den biologiska mångfalden bör bevaras förutom det jag nämnt ovan? 

mag1 3951
Postad: 13 jan 08:35
abcdefghijklmo skrev:

När det gäller förutsättning för evolution vet jag redan hur jag ska resonera. Men min fråga vid det här fallet var om det finns andra saker som också beskriver varför den biologiska mångfalden bör bevaras förutom det jag nämnt ovan? 

Biologisk mångfald har en påverkan på evolutionen, men är inte en förutsättning för evolution - evolution sker även hos organismer med exakt samma genotyp (ett enkelt exempel på detta är en enda isolerad bakterie, som då endast har en genotyp. Låter du sedan denna bakterie dela sig och utsätter bakterierna för t.ex. ett urval, så kommer du till slut anpassning ske och endast de anpassade förändrade genotyperna kommer överleva - precis motsvarande (mikro)evolution).

Istället är genetisk diversitet (eller biologisk mångfald) snarare en faktor som påverkar evolutionen av en art, och därmed indirekt andra arter.

 

Det finns flera motiveringar till varför en biologisk mångfald anses värd att bevara, baserat på allt ifrån ett ekonomiska perspektiv till känslomässiga/värderingsperspektiv. Har du t.ex. tittat vad Jordbruksverket, Naturskyddsföreningen och liknande organisationer har för information?

abcdefghijklmo 138
Postad: 13 jan 12:04

När du menar känslomässiga och värderingsperspektiv, hur menar du då? 

mag1 3951
Postad: 13 jan 12:24

T.ex. "vi vet att människor mår bättre av att leva nära en artrik natur" (från WWF). De flesta kan nog instämma att man kan känna ett välbefinnande/må bra av att ha "en artrik natur" utanför ytterdörren. Men välbefinnande kan upplevas i en miljö utan biologisk mångfald (trädgården, vårsolen vid vattnet eller badkaret). Eller "Vi har inte rätt att utrota arter".

Svara Avbryt
Close