hano 1
Postad: 20 nov 20:01

Varför är diskriminering ett samhällsproblem?

Har ett prov på ämnet "diskriminering," men jag har svårt att förstå varför det är ett samhällsproblem. Snabb hjälp uppskattas !

Aktiekungen 12
Postad: 21 nov 00:45

Hej!

Innan man kan dra några slutsatser är det bra att ha klart för sig vad diskriminering faktiskt är. Tycker Wikipedia ger en rätt bra definition:

"Diskriminering är, i sin bredaste definition, när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor, inte på grund av meriter eller kvaliteter utan på grund av mer grundläggande egenskaper till exempel delar av den diskriminerades identitet. I begreppet är underförstått att åtskillnaden innebär något negativt för den diskriminerade. Det anses diskriminerande att göra åtskillnad på grund av sådana egenskaper som anses medfödda, förvärvade eller ibland valda men i alla fall så grundläggande för den kulturella identiteten att de bör skyddas. Sådana egenskaper kan vara till exempel kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, inkomst, kroppsbyggnad, sexuell läggning och religiös eller politisk åsikt."

Du kan läsa vidare på den här länken om du behöver det ytterligare klarlagt för dig http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskriminering.

Problem till följd av diskriminering uppkommer dels direkt men också indirekt på både individnivå och samhällsnivå. Ett exempel är om en person söker ett jobb men inte får det på grund av att arbetsgivaren har fördomar mot en viss folkgrupp. I denna situation förlorar arbetsgivaren, individen som sökt jobbet och samhället både direkt och indirekt.

Direkt så får individen lida av det då den inte får jobbet och personen känner sig antagligen sårad och besviken om den ser att jobbet går till någon lägre kvalificerad men som kanske har annorlunda kön/hudfärg. Arbetsgivaren förlorar också direkt på det då han/hon inte får den person som är bäst lämpad för en viss tjänst. Detta förlorar samhället i sin tur också på då företaget kanske går sämre på grund av att inte den bäst lämpade har fått jobbet.

När situationer som den jag precis beskrev återkommande sker i ett samhälle skapas friktion (det vill säga irritation och frustration inom och mellan grupper i samhället). Jag tror du själv kan förstå varför det INTE är gynnande för samhället.

Hoppas jag har hjälpt dig att sätta begreppet "diskriminering" i ett sammanhang och att du blir inspirerad till att spåna vidare. Jag är säker på att du kan komma på fler situationer där diskriminering påverkar samhället negativt samt att du inser varför man aktivt bör bekämpa diskriminering i ett samhälle!

Lycka till mvh Simon

Jonas910 2
Postad: 22 nov 03:22

Leder till negativa konsekvenser i alla aspekter av samhället(kanske främst till diskriminering inom sociala och ekonomiska sammanhang), men ytterst är det ett hot mot människors lika värde och vår demokrati. Detta är bara ett generellt svar, för att ge lite perspektiv.

Svara Avbryt
Close