8 svar
78 visningar
destiny99 är nöjd med hjälpen
destiny99 4982
Postad: 18 sep 22:32 Redigerad: 18 sep 22:34

Varför är f(x)=1/x är kontinuerlig?

Hej!

 

Jag undrar varför en funktion som 1/x sägs vara kontinuerlig? Den är ju ej definierad i punkten x=0 och den närmar sig 0 från plus och minus sidan om man tänker på grafen. Gränsvärdet existerar ej ens om svaret är plus och minus oändlighet.  Men definitionen av kontinuitet säger ju att en funktion är kontinuerlig i punkten x=a då lim x==>a f(x)=lim x==>a f(a). 

Yngve 34485 – Livehjälpare
Postad: 18 sep 22:44

x = 0 är i get problem eftersom detta x-värde inte ingår i definitionsmängden.

destiny99 4982
Postad: 18 sep 22:45 Redigerad: 18 sep 22:47
Yngve skrev:

x = 0 är i get problem eftersom detta x-värde inte ingår i definitionsmängden.

Menar du att x=0 inte är ett problem?  Jag håller med att x=0 ej ingår i definitionsmängden. Men vad menar du med att x=0 ej är ett problem?

Yngve 34485 – Livehjälpare
Postad: 18 sep 22:47

Ja, det var så jag menade.

PATENTERAMERA 4746
Postad: 18 sep 22:51

Man kan bara prata om kontinuitet i punkter där funktionen är definierad. En funktion är kontinuerlig om den är kontinuerlig för alla punkter i definitionsmängden. Vilket är fallet här eftersom 0 inte ingår i definitionsmängden.

destiny99 4982
Postad: 19 sep 11:57
PATENTERAMERA skrev:

Man kan bara prata om kontinuitet i punkter där funktionen är definierad. En funktion är kontinuerlig om den är kontinuerlig för alla punkter i definitionsmängden. Vilket är fallet här eftersom 0 inte ingår i definitionsmängden.

Då är 1/x ej  kontinuerlig för alla punkter eftersom då inkluderar man 0 som ej ingår i definitionsmängden? Alla andra punkter är såklart ok utom 0,men funktionen  uppfyller ej kontinuitet definitionen isåfall.

Swexti 2
Postad: 19 sep 12:23

En kontinuerlig funktion är en funktion vars värde, vid varje punkt i dess domän, är lika med dess gränsvärde vid samma punkt.

1x är kontinuerlig för alla värden i dess domän - förutom när x=0. Vid den punkten är funktionen inte definierad, och funktionen är diskontinuerlig.

Som helhet är funktionen inte strikt kontinuerlig. Snarare är funktionen kontinuerlig när x0.

Svarar det på din fråga?

destiny99 4982
Postad: 19 sep 12:33 Redigerad: 19 sep 12:34
Swexti skrev:

En kontinuerlig funktion är en funktion vars värde, vid varje punkt i dess domän, är lika med dess gränsvärde vid samma punkt.

1x är kontinuerlig för alla värden i dess domän - förutom när x=0. Vid den punkten är funktionen inte definierad, och funktionen är diskontinuerlig.

Som helhet är funktionen inte strikt kontinuerlig. Snarare är funktionen kontinuerlig när x0.

Svarar det på din fråga?

Som jag förstår saknar 1/x gränsvärde i den punkten x=0 då vi kan ej riktigt dela 1/0 och säga det är lika med gränsvärdet för 1/x i samma punkt. Men vid andra punkter så hade funktionsvärdet och gränsvärdet varit lika då 1/x är definierad för alla x utom x=0.

PATENTERAMERA 4746
Postad: 19 sep 12:39

Från Wikipedia.

Svara Avbryt
Close