1 svar
67 visningar
Cappan är nöjd med hjälpen
Cappan 11
Postad: 22 mar 20:41

Varför är språklig variation viktig? (Svenska 2)

Jag har förstått att språklig variation innebär en variation i språket i form av olika språk, men även variation som dialekter och sociolekter. Jag undrar varför det är viktigt med språklig variation.

ensvensk 144
Postad: 23 mar 14:38

Hej, jag vet inte om detta hjälper. Jag hittade en lång artikel där det står följande "Med språket kan vi uttrycka oss, vi kan visa vilka vi är eller vilka vi vill vara och var vi kommer ifrån. Einarsson (2009, s. 218) menar att vår sociala identitet är socialt konstruerad, den skapas och förändras i kontakt med andra människor i vår omgivning. Identiteten är dessutom formbar, i ständig förändring och utveckling, kanske gäller detta framförallt ungdomar. Språket och språkbruket är en stor dela av identiteten och som Einarsson påpekar så gäller detta både dialekt och modersmål. Vidare menar Einarsson att språket ofta är den viktigaste komponenten för att markera sin hemvist och ursprung. Den subjektiva identiteten (hur vi uppfattar oss själva) byggs upp av de egenskaper vi själva (eller andra) anser att vi har. Den subjektiva identiteten ger oss insikten att vi är unika. Einarsson påpekar att samtidigt som man vill vara sig själv så kan det finnas ett behov av att vara lik (eller olik) vissa andra. Språket kan alltså bland annat fungera som identitetsmarkör, och med hjälp av bland annat olika former av språklig variation kan vi visa vår gemenskap och grupptillhörighet. Med språkets hjälp kan vi visa samhörighet med varandra eller ta avstånd."

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1440625/FULLTEXT01.pdf 

Hoppas att det hjälper, om inte återkom gärna :D

Svara Avbryt
Close