5 svar
88 visningar
steel8 är nöjd med hjälpen!
steel8 15
Postad: 14 maj 2019 Redigerad: 14 maj 2019

Varför behövs en elektrolyt vid minuspolen i en galvanisk cell?

Till exempel i Daniells element, så sker ju följande delreaktioner:

Zn(s)Zn2+(aq)+2e-Cu2+(aq)+2e-Cu(s)

Där elektrolyten vid minuspolen är ZnSO4 och elektrolyten vid pluspolen är CuSO4.

Men varför behövs zinksulfat vid minuspolen? Vid minuspolen är det ju bara den fasta zinkelektroden som deltar i redoxreaktionen, medan lösningen fylls på med zinkjoner från reaktionen. Varför hade man inte bara kunnat ha destillerat vatten vid minuspolen, istället för zinksulfat, till exempel?

Och varför räcker det inte med en lösning av kopparjoner vid pluspolen, istället för kopparsulfat?

/steel8

Om det inte finns joner i lösningen kring minuspolen, finns det inget som kan leda elektricitet genom lösningen, så då har vi inte en sluten strömkrets och absolut ingenting händer.

"En lösning av kopparjoner" existerar inte - det måste finnas någon negativ jon också.

Det behöver dock inte vara just zinksulfat, utan vilken saltlösning som helst hade fungerat. Det är faktiskt så att zinkjonerna i sig bidrar till en lägre polspänning.

Om man har ett salt med joner till en ädlare metall än zink kommer de att börja reagera (icke-önskvärt) med minuspolen/anoden. Därför kan man inte använda kopparsulfat i hela cellen.

steel8 15
Postad: 15 maj 2019

Elektriciteten går ju (om jag förstått det rätt) från zinkelektroden till kopparsulfatlösningen via kopparelektroden, men går det även elektricitet åt andra hållet, då elektriciteten behöver ledas genom lösningen? Är det saltbryggan det syftas på i så fall, med sulfatjoner?

Det går positiva joner åt ena hållet och negativa joner åt andra hållet genom saltbryggan. Det måste ju vara laddningsbalans överallt hela tiden.

steel8 15
Postad: 15 maj 2019

Tusen tack, tror jag förstår det bättre nu!

Svara Avbryt
Close