8 svar
36 visningar
lemuren1 är nöjd med hjälpen
lemuren1 25
Postad: 6 feb 17:13

Varför bildas energi när glukos bryts ner till koldioxid och vatten?

Hej! En uppgift vi hade var att svara på varför energi bildas när glukos bryts ner till koldioxid och vatten, och jag vet inte riktigt svaret för det sker ju i flera steg. Det bildas ju vatten under glykolysen och då bildas energi i form av ATP på grund av att ADP och Pi ingår i reaktionen. Sedan bildas koldioxid när pyruvat bildar acetyl-CoA och då bildas energi i form av NADH. Sedan bildas ju ytterligare energi och vatten under elektrontransportkedjan men jag vet inte om det är för många steg bort från glukosen som fanns från början för att kunna ingå i svaret på frågan.

Är svaret på frågan bara att förklara dessa reaktioner eller är det något jag missar?

mag1 8747
Postad: 6 feb 17:45

Det bildas ingen energi alls under metabolismen av glukos, men det frigörs energi när glukos reagerar med andra ämnen, och delar av den energin tas tillvara på och "lagras" i andra ämnen t.ex. ATP.

Du har svarat på hur delar av energin omvandlas, men inte på "varför". Varför frigörs det energi under nedbrytningen?

Du kan fundera utifrån att det frigörs energi, när bindningarna i glukos bryts och nya bindningar istället bildas - lite liknande en övergripande kemisk reaktion.

lemuren1 25
Postad: 6 feb 18:01

Jag såg fel, det stod självklart "frigörs" i frågan.

Jag förstår att energi frigörs när bindningar bryts, men jag vet inte riktigt hur man ska svara mer specifikt och i någon specifik reaktion, för det är ju flera reaktioner? 

Och kan man säga att energi frigörs under en reaktion då ATP bildas? Energin är ju egentligen "lagrad" då men för att lagra den måste den väl frigöras först?

mag1 8747
Postad: 6 feb 18:04

Jag tror du behöver ta ett steg bakåt från detaljerna om reaktionerna, och titta på helhetsbilden - på varför det frigörs energi när glukos bryts ner. Frågan är (som jag tolkar den) mer övergripande, och till för att sätta glukosnedbrytningen i ett större sammanhang.

lemuren1 25
Postad: 6 feb 18:10

Ja så är det säkert. Är svaret i så fall bara att energi frigörs när bindningarna i glukos bryts eller kan man säga något annat också?

mag1 8747
Postad: 6 feb 19:43

Ja, frågan kan besvaras på ett sätt där kunskaperna från Ke1/2 tas med lite mer.

Om du tittar övergripande på det som reagerar, glukos, och vad som bildas, vatten och koldioxid - vad händer med kolatomerna i glukos, vad kallas den typen av reaktion? (liten hint kan vara att det bildas precis samma produkter när koldioxid brinner i luften).

lemuren1 25
Postad: 7 feb 17:22

Är det förbränning? Så att bindningar bryts och sedan bildas nya bindningar med lägre energi?

mag1 8747
Postad: 7 feb 17:42
lemuren1 skrev:

Är det förbränning? Så att bindningar bryts och sedan bildas nya bindningar med lägre energi?

Ja, det sker en övergripande oxidation av glukos, ända till vatten och koldioxid, precis som vid en (fullständig) förbränning. Denna oxidation sker, som bekant, i flera steg och vid många av dessa reaktioner tas den frigjorda energin omhand och kan därför i flera steg leda till att ATP kan bildas. Och när bindningarna mellan fosfatgrupperna i ATP bryts, kan energi frigöras - som i sin tur används för andra energikrävande processer i cellen.

Och som du skriver, under oxidationen bryts bindningar och nya bildas, men energi frigörs under dessa reaktioner.

lemuren1 25
Postad: 7 feb 17:45

Yes, tack så mycket

Svara Avbryt
Close