6 svar
63 visningar
nikoniko är nöjd med hjälpen
nikoniko 130
Postad: 28 feb 17:51

Varför bildas salt och vatten vid neutralisationer?

Hej, jag undrar varför det alltid bildas salt och vatten vid en neutralisation av sura och basiska ämnen. Jag förstår att natriumhydroxid och saltsyra innehåller alla ämnen som behövs för natriumklorid och divätemonoxid, men det finns andra baser och andra syror, som innehåller andra ämnen. Vad händer när de neutraliseras? Det känns som om jag är ute och cyklar, så jag är tacksam för all hjälp!

I en sur vattenlösning finns det alltid oxoniumjoner, och dessutom den anjon (negativt laddade jon) som hör ihop med den aktuella syra. I en basisk vattenlösning finns det alltid hydroxidjoner och en positivt laddad jon (antingen en som hör ihop med basen eller en metalljon och det var t ex NaOH från början). Om man blandar en sur vattenlösning med en basisk vattenlösning kommer oxoniumjonerna att reagera med hydroxidjonerna så att det bildas vatten, och då finns de positiva och negativa jonerna kvar, så att det bildas en saltlösning.

nikoniko 130
Postad: 28 feb 22:57
Smaragdalena skrev:

I en sur vattenlösning finns det alltid oxoniumjoner, och dessutom den anjon (negativt laddade jon) som hör ihop med den aktuella syra. I en basisk vattenlösning finns det alltid hydroxidjoner och en positivt laddad jon (antingen en som hör ihop med basen eller en metalljon och det var t ex NaOH från början). Om man blandar en sur vattenlösning med en basisk vattenlösning kommer oxoniumjonerna att reagera med hydroxidjonerna så att det bildas vatten, och då finns de positiva och negativa jonerna kvar, så att det bildas en saltlösning.

Är "lösning" basen eller syran upplöst i vatten?

En lösning är en homogen blandning. Det upplösta ämnet kan vara ett salt eller en molekylförening.

nikoniko 130
Postad: 1 mar 09:13
Smaragdalena skrev:

En lösning är en homogen blandning. Det upplösta ämnet kan vara ett salt eller en molekylförening.

Är det då upplöst i vatten?

I en sur vattenlösning finns det (förutom vattenmolekylerna) oxoniumjoner och nån sorts negativa joner (plus molekyler av syran, om den är svag). I en basisk vattenlösning finns det (förutom vattenmolekylerna) hydroxidjoner och nån sorts positiva joner (plus molekyler av basen, om den är svag). När syran och basen har neutraliserat varandra finns det nån sorts positiva och nån sorts negativa joner kvar, d v s ett salt, förutom eventuella molekyler. Detta är något förenklat - läser du kemi på  gymnasiet kommer vi att krångla till det lite mer!

nikoniko 130
Postad: 2 mar 14:48
Smaragdalena skrev:

I en sur vattenlösning finns det (förutom vattenmolekylerna) oxoniumjoner och nån sorts negativa joner (plus molekyler av syran, om den är svag). I en basisk vattenlösning finns det (förutom vattenmolekylerna) hydroxidjoner och nån sorts positiva joner (plus molekyler av basen, om den är svag). När syran och basen har neutraliserat varandra finns det nån sorts positiva och nån sorts negativa joner kvar, d v s ett salt, förutom eventuella molekyler. Detta är något förenklat - läser du kemi på  gymnasiet kommer vi att krångla till det lite mer!

Jag tror att jag har greppat det något, vi får se hur det blir på gymnasiet! Tack för hjälpen.

Svara Avbryt
Close