4 svar
34 visningar
steel8 är nöjd med hjälpen!
steel8 15
Postad: 14 maj 2019

Varför bryts jon- och metallbindningar vid uppvärmning, när kovalenta bindningar inte gör det?

Hej!

När ett ämne värms upp (smälter/kokar), som intramolekylärt är bundet med kovalenta bindningar, så är det ju inte de kovalenta bindningarna som bryts, utan de intermolekylära bindningarna. Men när ämnen bundna med jonbindningar/metallbindningar smälter/kokar, så är det ju dessa bindningar som bryts.

Varför är det så att kovalenta bindningar inte bryts vid smältning/kokning, då kovalenta bindningar är svagare än både jonbindningar och metallbindningar, medan jon- och metallbindningar bryts? Varför bryts inte de intermolekylära bindningarna när jonföreningar värms upp och smälter till exempel, då de är svagare än jonbindningarna?

/steel8

Jonföreningar smälter inte förrän vid de mycket höga temperaturer där de termiska rörelserna blir starka nog att bryta jonbindningarna. Det finns inga intermolekylära bindningar i jonkristaller.

steel8 15
Postad: 15 maj 2019

Aha. Så jonkristaller binder även till varandra med jonbindningar? T ex Na+ till Cl-, som i sin tur binder till en annan Na+ som binder till en annan Cl- osv.

Ja. Alla kloridjoner (utom de som är på kristallens yta) har 6 stycken natriumjoner i närheten, och varje natriumjon (utom de på ytan) har 6 kloridjoner i närheten.

steel8 15
Postad: 15 maj 2019

Tack så jättemycket! Nu förstår jag!

Svara Avbryt
Close