11 svar
31 visningar
abcdefghijklmo 138
Postad: 8 jan 11:42

Varför finns det fler djurarter i en skog om det t.ex. finns många olika trädarter?

Hej,

Det kanske finns ett självklart svar på den här frågan men jag vill ändå vara på den säkra sidan och ställer denna fråga ändå. Den här frågan lyder så här: Varför finns det fler djurarter i en skog om det finns många olika trädarter, om träden exempelvis är gamla osv? Jag tror att det har och göra med ett stort biologiskt mångfald men jag vill gärna få en djupgående förklaring till detta. 

Tacksam för all typ av hjälp. 

Peter 653
Postad: 8 jan 13:32 Redigerad: 8 jan 16:00

Fundera över begreppet ekologisk nisch, wikipedia. Hur ser antalet nischer ut för olika typer av skog? Resonera kring det och dra slutsatser.

abcdefghijklmo 138
Postad: 8 jan 15:13

Jag förstår inte riktigt vad jag ska utgå efter. Hur menar du?

Peter 653
Postad: 8 jan 16:05

Jag rättade till länken till wikipedia.

Vad är det som du inte förstår? Har ni nämnt ekologiska nischer, eller kallade ni det för något annat? Förstår du vad en ekologisk nisch är (efter att du läst wikipediaartikeln)? Eller förstår du inte hur det relaterar till frågan?

abcdefghijklmo 138
Postad: 8 jan 17:10

Jag förstår vad det är men jag fattar inte hur det har en koppling till frågan. Därför undrar jag om du kunde resonera kring det så att jag därmed förstår själva frågan. 

Peter 653
Postad: 8 jan 17:22

I vilka typer av skogar hittar vi t.ex. larver som lever på löv?

Kan det finnas något djur som kräver att träd är gamla?

o.s.v.

abcdefghijklmo 138
Postad: 8 jan 17:36

Det finns ju vissa insekter som steklar som lever i närheten och ibland till och med i barrskog och lövskog. Dessa insekter lever nästan som larver då de gnagar på barren och bladen av träden. Men att de gnagar på träden och gör de exempelvis ihåliga kan väl ha fördelar för andra djur såsom kattugglor då de kan bo just vid de ihåliga träden. Ihåliga träd är mer stabila då de har gått igenom mer påfrestningar än andra sorts träd. Många svampar, mossor, fåglar och lavar är också beroende av gamla träd då de kan användas som död ved till föda, boplats, växtplats såväl som skydd. 

abcdefghijklmo 138
Postad: 8 jan 17:44

Har jag cyklat åt rätt håll eller är jag helt ute och cyklar? 

Peter 653
Postad: 8 jan 18:48

Mycket bra! Här har du tagit upp att gamla träd kan vara bra. Det är inte så tydligt varför många olika träd kan vara bra. I en ren barrskog saknas larver som lever av löv och i förlängningen kanske alla som lever av just de larverna också saknas. Det omvända gäller för en ren lövskog. Det finns t.o.m. arter som bara kan leva på en viss trädart.

Du är inne på att lavarna som lever på de gamla träden kanske utgör en stor del av vinterfödan för större djur som rådjur och renar och om det inte finns så mycket av de lavarna så finns det inte så mycket av de större djuren heller, kanske.

abcdefghijklmo 138
Postad: 8 jan 19:29

Jag vet att man kan koppla mitt tidigare svar till frågan. Men vad skulle du själv säga att man kan skriva om? 

abcdefghijklmo 138
Postad: 8 jan 19:29

Alltså för att då svara på frågan.

Peter 653
Postad: 8 jan 19:42

Jag tycker att du har ett bra svar. Jag la till något mer i mitt förra svar. Det kan hända att det ger poäng att bara nämna ekologiska nischer och hur de relaterar till det du och jag redan har skrivit.

Svara Avbryt
Close