12 svar
74 visningar
nivkas 65
Postad: 4 dagar sedan

Varför har is lägre densitet än vatten

Anledningen till att is har lägre densitet än flytande vatten är vätebindningarna förändras med temperaturerna. När vatten fryser till is är vattenmolkeylen i ett tetraetiskt möster. Tetra är från grekiskan och betyder fyra. I en iskristall binder sig varje vattenmolekyler till fyra stycken vattenmolekyler, det uppstår mellanrum i strukturer. Dessa håll gör att is får lägre densitet och därför flyter också is. Detta gynnar oss eftersom annars hade sjöar och floder frusit från botten.

 

Är detta rätt??

Peter 436
Postad: 4 dagar sedan

Du har fått med att det är kristallstrukturen som tar mer plats än vätskan. Det är bra. Det som du kanske ska kolla lite närmare på är "i ett tetraetiskt möster". Kolla i boken eller på nätet. ("varje vattenmolekyler till fyra stycken vattenmolekyler" är korrekt men tetraediskt ska du nog kolla lite mer på)

nivkas 65
Postad: 4 dagar sedan

ja men det är ju att den kan binda sig till fyra andra vattenmolkeyler 

nivkas 65
Postad: 4 dagar sedan

eller jag förstår inte. 

Jag tycker det är korrekt att säga att det är ett teteraediskt mönster.

nivkas 65
Postad: 4 dagar sedan

men vad gör de här hålrummen?? Har de någon anledning till varför is har lägre densitet. Är det lättare eftersom det är mellanrum och liskom fylls med luft?

Nej, hålrummen är tomma. Visst, det kan finnas luftblåsor i isen, med det är en annan sak.

mag1 Online 783
Postad: 3 dagar sedan Redigerad: 3 dagar sedan

I is är vattenatomerna ordnade i en hexagonal symmetri (just därför är snöflingorna hexagonala, samma sak i iskuber med mera men det syns inte med blotta ögat).

 

På molekylnivå är symmetrin i kristallen hexagonal:

Och samma symmetri ses även på hela kristaller

 

Anledningen till att is flyter på vatten är att vid temperaturer under 4°C kan varje vattenmolekyl skapa fyra stabilare vätebindningar och molekylerna bli mer ordnade. Vid rumstemperatur har vatten färre stabila vätebindningar, som kan skapas huller om buller.

När temperaturen kommer ner under 0°C bildas is, och då rör sig inte molekylerna fritt utan ordnar sig i en hexagonal symmetri med fyra stabila vätebindningar. Dessutom är vattenmolekylernas vätebindningar i kristallformen aningen längre  (närmare 4Å) än i flytande form. Detta tillsammans för att is får lägre densitet och flyter i vatten.

nivkas 65
Postad: 3 dagar sedan

jag förstår intr varför den får lägre densitet? För att den blir stabilare?

mag1 Online 783
Postad: 3 dagar sedan Redigerad: 3 dagar sedan

Förenklat kan man säga att om avståndet mellan molekylerna blir större i alla riktningar, sprids massan ut över en större volym - och då blir densiteten lägre.

Att avståndet mellan molekylerna blir större går då molekylerna ordnar sig på en speciellt sätt i kristallen, i en hexagonal symmetri. Detta kan inte flytande vatten göra, endast fruset.

nivkas 65
Postad: 3 dagar sedan

VAr det inte i ett tetraetiskt mönster?

 

skulle jag kunna få en hel förklaring på en och samma gång?

Matbe0408 15
Postad: 3 dagar sedan

Hej! Niver jag ska ge dig en fullständig förklaring. Gå till wikipedia.se och sök på is :)

mag1 Online 783
Postad: 2 dagar sedan
nivkas skrev:

VAr det inte i ett tetraetiskt mönster?

Nej det är ett hexagonalt mönster, eller mer korrekt hexagonal symmetri. Denna typ av symmetri liknar i fruset vatten ett tetrahedralt mönster, men bara liknar det är inte det.

Från formen av enskilda kristaller kan ofta symmetrin i kristallen observeras, som i fallet med snöflingorna som alltid är hexagonala - precis som hur molekylerna i kristallen är ordnade.

Svara Avbryt
Close