1 svar
79 visningar
Wilar 191
Postad: 6 jun 2017 15:36

Varför hör inte smält- och kokpunkt ihop?

När jag kollade igenom min formelsamling hittade jag 1-propanol och 2-propanol. Det visade sig att 2-propanol har högre smältpunkt, medan 1-propanol har högre kokpunkt. Hur kan det egentligen komma sig? Att smälta ett fast ämne och att koka ett flytande ämne kräver ju en viss mängd energi som bestäms av hur starka bindningar ämnet har. Då borde väl ett ämne med hög kokpunkt också ha hög smältpunkt och vice versa?

SeriousCephalopod 2156
Postad: 6 jun 2017 16:23

Fasöverångar är komplicerade processer. Bindningsstyrka är en enkel modell som ger en fingervisning om dessa egenskaper och möjliggör med ganska enkla resonemang att föruse skillnader mellan ämnen som är väldigt olika från varandra men är INTE en exakt kvantitativ modell.

När bindningsstyrkan är den centrala skillnaden mellan två ämnen vars molekyler till storleksordning är lika såsom med Metan och Metanol blir vilken som har störst/minst smälttemperatur möjligt att förutse.

Även i fall där bindningstyrkan är samma men där storleksordningen är olika såsom med Etan och Oktan (olika alkaner) kan man använda denna princip.

Men som du märker så kollapsar den när ämnen är väldigt lika varandra till storlek och typ.

Att så är fallet borde inte vara så överaskande eftersom smältning och evaporation inte bara har med "bindningsstyrka" att göra utan även beror väldigt mycket på hur atomerna/molekylerna organiserar sig i fasen. I det fasta fallet vilka kirstallina mönster ämnena bildar. 

Svara Avbryt
Close