1 svar
158 visningar
butterflygirl är nöjd med hjälpen
butterflygirl 163
Postad: 8 nov 2021 19:11 Redigerad: 8 nov 2021 19:12

Varför kan man säga att Europa dominerade världen på 1800-talet?

Så som jag har förstått av att ha läst på so-rummet är anledningarna till att man säga att Europa dominerade världen på 1800-talet pga  de europeiska ländernas utbredning inom viktiga områden som t.ex teknik, ekonomi och krigsföring,  ny och snabb teknisk utveckling, tidig industrialisering, ökade kapitalinsatser som ledde till dominans på världsmarknaden pga västerländsk masmarknad och tillväxt av världshandeln (förstår ej riktigt vad denna anledning  innebär), globalisering och exploatering av andra länder.

Har jag förstått och formulerat det rätt? Är det något jag missat?

Teraeagle 19778 – Moderator
Postad: 8 nov 2021 23:01

Det som var speciellt med Europa var att man var först med industrialiseringen. Man kunde bygga upp ett  mycket effektivt och lönsamt system med triangelhandeln över Atlanten där man kunde importera billiga råvaror från Amerika och exportera industrivaror.

1800-talet var ett rasistiskt och imperialistiskt århundrade där man använde sina vapen och tekniska övertag för att upprätta kolonier som kunde hjälpa till att försörja moderlandet med råvaror. De europeiska länderna delade t.ex. upp Afrika mellan sig. Det hade inte varit möjligt att kolonisera Afrika innan 1800-talet eftersom kolonisatörerna lätt dog av tropiska sjukdomar. Nu hade man dock utvecklat en del mediciner vilket gjorde kolonisationen lättare - ytterligare ett exempel på Europas tekniska överlägsenhet. 

Det fanns också en stark framväxande nationalism under 1800-talet, inte minst i Tyskland där alla små tyska stater enades under en gemensam tysk kejsare. Man byggde upp en stark krigsmakt för att erövra gränsområden och bygga upp ett eget kolonialvälde likt andra europeiska stormakter. Även Italien enades och skaffade egna kolonier.

Svara Avbryt
Close