2 svar
73 visningar
Anon123 66
Postad: 7 nov 2021 20:00

Varför måste friktionskraften och tyngdkraften i x komposant övervinnas? (lutande plan)

Vanligtvis så verkar friktionskraften uppåt medans tyngdkraften i x komposant verkar nedåt det lutande planet. Men i facit för uppgiften som frågar efter storleken på kraft som krävs för att skjuta upp lådan, så står det i lösningen att både friktionskraften och tyngdkraften ska övervinnas eftersom att de verkar åt samma håll. Varför är det så? Borde inte friktionskraften "hjälpa" honom och bör han inte endast behöva övervinna tyngdkraftens x komposant?

 

Bubo 6540
Postad: 7 nov 2021 21:57

En friktionskraft hjälper aldrig till. En friktion bromsar alltid.

När vi försöker dra något längs ett plant golv eller ett lutande plan finns det alltid en viss friktion. Ibland är den stor: det är svårt att dra två sandpapper mot varandra. Ibland är den liten: en hockeypuck glider långt på isen innan den stannar.

Men friktion motverkar den rörelse, eller försök till rörelse, som finns.

Innan någon knuffar på lådan i uppgiften "vill" den glida ner. Om man då knuffar precis så mycket så att man motverkar tyngdkraften, blir summan av dessa krafter noll (i vertikal led). Det behövs då inte mer för att hålla lådan stilla. Friktionskraften är noll.

När man knuffar kraftigt på lådan borde den åka uppåt (tänk hockeypuck) men friktionen bromsar rörelsen och är då riktad neråt längs planet.

Anon123 66
Postad: 7 nov 2021 22:36
Bubo skrev:

En friktionskraft hjälper aldrig till. En friktion bromsar alltid.

När vi försöker dra något längs ett plant golv eller ett lutande plan finns det alltid en viss friktion. Ibland är den stor: det är svårt att dra två sandpapper mot varandra. Ibland är den liten: en hockeypuck glider långt på isen innan den stannar.

Men friktion motverkar den rörelse, eller försök till rörelse, som finns.

Innan någon knuffar på lådan i uppgiften "vill" den glida ner. Om man då knuffar precis så mycket så att man motverkar tyngdkraften, blir summan av dessa krafter noll (i vertikal led). Det behövs då inte mer för att hålla lådan stilla. Friktionskraften är noll.

När man knuffar kraftigt på lådan borde den åka uppåt (tänk hockeypuck) men friktionen bromsar rörelsen och är då riktad neråt längs planet.

Aha så när något står stilla på planet och "vill ner" pga tyngdkraften så verkar den åt motsatt håll. Eftersom att i uppgiften så tillförs en kraft åt ena riktningen så kommer den att verka åt det motsatta och därmed adderas till tyngdkraften. Detta har jag förstått. Det jag inte förstår är gällande hjulgående objekt på ett lutande plan. Varför blir resultanten: Friktion-tyngdkraft om man vill köra uppåt?

Borde inte samma logik som lådan gälla även här?

Svara Avbryt
Close